Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen, zoo by de graaven, als by de Staaten, van Hollan...

titel Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen, zoo by de graaven, als by de Staaten, van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt, of door onderhandelingen, verbintenissen en overeenkomsten van de regeerders dier stede voor de poorters verkregen : mitsgaders oude keuren en andere egte stukken daar toe betrekkelyk : benevens eene naspeuring en aanwyzing van de waare gelegenheid, of legging, oudheid, aanzien en ongevallen derzelver stede : alles in 't ligt gegeven van wegen burgemeesteren en vroedschappen der stede Vlaardingen, met de afb. der voornaamste zegels, ... en met der stde grondteek. en andere kopere pl. verciert, ook met een lyst der egte stukken en bladwyzer ... voorzien 
soortboeken 
signatuurC 3 Vlaardingen* 
museumMuseum Vlaardingen   Museum Vlaardingen
makerNievelt, Martinus Albertusz. van;  Hoogvliet, Arnold 
datum1772  
pagina's486 + 152 + 18 
annotatieSamengesteld door M.A. van Nievelt. Met plattegrond, pltn en portr. van Ger. Callenburg. Index Achteraan bijgebonden: Arnold Hoogvliet, Eerkroon voor de stede Vlardinge (Gravenhage : Johannes Gaillard, 1771); 18 blz. 
trefwoordenSalm, Adriaen van,  Hoogvliet, Arnold,  stedelijke geschiedenis,  haring,  haringbuizen,  vislijnen,  Hollandse Nieuwe,  hulpschepen,  kabeljauw,  kielvissersvaartuigen,  konvooieringen,  markten (verkoopplaatsen),  lamprei,  rederijen,  touwslagerijen,  vissen (dieren),  haringdrijfnetten,  zeevisserij 
geografische naamVlaardingen 
startdatum1400150016001700 
einddatum1499159916991770 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.