Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Grondige ende waerachtige beschrijvinge van het groot ende gout-rijcke Koninkrijck van Guiana, geleghen in America, by N...

titelGrondige ende waerachtige beschrijvinge van het groot ende gout-rijcke Koninkrijck van Guiana, geleghen in America, by Noorden de groote rivier Orelliana, vanden vyfden graet by Zuyden totten vijfden graet by Noorden de Middel-linie, in welcke beschrijvinge de rechte gelegentheyt vande groote ende rijcke hooft-stad Manca, Macureguarai ende andere steden ... [ deel uit de bundel Begin ende voortgangh ...] 
soortboek 
signatuurMm-3570 
inventarisnummerB.0216(0227) 
museumHet Scheepvaartmuseum   Het Scheepvaartmuseum
makerRaleigh, Walter;  Keymis, Laurens;  Commelin, Isaac 
uitgever[Janssonius, Johannes] 
datum[ 1644 ]  
pagina's50 p. 
annotatievervolg titel : desselvigen Koninkricks ende van het groot zouten meer Parime (zynde omtrent 200 spaenischemijlen lang) verclaert wort ; insgelijcks wat voorijcke Waaren daer te lande ende daer omtrent vallen mitsgaders vande omlegghende rijcke landschappen Emeria, Arromaja, ende Topago, in welck laetste de krijgs-vrouwen (amazones genoemt) hare wooninge hebben : als oock van 53 groote rivieren onder welcken Oronoque de voornaemste is welcke sprudt omtrent 500 dudtsche mijlen landwaerts in, niet verre van Quitio een vermaerde hooft-stad in Peru. Alles ontdeckt en beschreven inde jaren 1595 en 1596. Losse uitgave van een van de verhalen in: Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie vervatende de voornaemste reysen by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen alles... Deel 1 (Amsterdam 1644). 
trefwoordenRoyal Navy,  Raleigh, Walter,  Keymis, Laurens,  Preston, Amys,  Koninklijke Marine,  ontdekkingsreis,  topografie,  Fauna,  Flora 
geografische naamGuianaPeruAmazone [rivier]BraziliëTobago 
startdatum1595 
einddatum1596 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.