Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Volgorde der inventaris en klapper voor de schippersboeken en machinistenboeken der Gouver.nt Marine

titelVolgorde der inventaris en klapper voor de schippersboeken en machinistenboeken der Gouver.nt Marine 
soortboek 
signatuurHs-0331 
inventarisnummer1994.0586 
museumHet Scheepvaartmuseum   Het Scheepvaartmuseum
datum[ ca 1885 ]  
pagina's(handschrift), [29] p. 
annotatieLos bijgevoegd: - Een gedrukt certificaat, niet ingevuld, met de volgende tekst: De ondergeteekende ... van beroep... certificeert dat hij op eene reis van ... naar... met het Gouvermenmensts stoomschip... door den Gezaghebber van dien bodem naar bhouuren is gevoeld gewoorden: ... en wel v/m ... t/m ... wordende hierbij aangettekend: 1e. dat hij op den ... is geëmbarqueerd ten ... ure en genoten heeft ... maltijd/maltijden, ... is gedebarqueerd ten ... ure v/n m. en genoten heeft ... maltijd/maltijden, zoodat de Gezaghebber Vd. voor hem recht heeft op de vergoeding voor verstrekte voeding over ... etmaal/etmalen; 2e. dat de reis het gevolg was van/ten doel had ...; Aan boord vd., den ....1...; Afgegeven voor Origineel. - Een gedrukt blaad, met de volgende tekst: Aantooning van hetgeen uit den voorrad van het Departement van ... is verstrekt aan het Departament van ... gedurende de maand ... 188... . (met achterin potloodcijfers). - Gedrukt blaad, met de volgende tekst: Gouverments-Marine, dienstjaar 188.. Bijlagen: Gouv. Stoomschip... . Staat van bijgekomen kleedingstukken aan boord van gemeld vaartuig, gedurende de maand ..., 188... . Ingevuld. 
startdatum1881 
einddatum1889 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.