Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Het College voor de Zeevisscherijen maakt belanghebbenden opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende de kleur en de ...

titelHet College voor de Zeevisscherijen maakt belanghebbenden opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende de kleur en de afmetingen der onderscheidingsteekenen van zeevisschersvaartuigen, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Augustus 1900 en luidende als volgt : ... 
soortpamflet 
signatuurAffiche 
inventarisnummerS.7431(02) 
museumHet Scheepvaartmuseum   Het Scheepvaartmuseum
uitgever[s.n.] 
datum[ 1900 ]  
pagina's1 plano 
annotatie"Het letterteeken en nommer van het schip worden gesteld ter wederzijde van den boeg, 8 à 10 cm onder het potdeksel, of, laat de inhoud van het schip het geen genoegzame ruimte onder het potdeksel over, zooveel hooger als zal blijken noodig te zijn. De letterteekens en nommers geschilderd in witte olieverf op een zwarten grond, hebben voor schepen van vijftien ton en daarboven eene hoogte van 45 cm en eene dikte van 6 cm ; voor schepen beneden vijftien ton eene hoogte van 25 cm en eene dikte van 4 cm. Dezelfde letterteekens en nommers moeten evenzeer in olieverf geschilderd worden aan weerszijden van het grootzeil van het vaartuig, onmiddelijk boven den hoogsten rifband, en op zodanige wijze dat zij zeer zichtbaar zijn ; zij worden op witte zeilen en op zeilen die de oorspronkelijke kleur van het zeildoek hebben, in zwarte verf geschilderd, op zeilen van andere dan evengenoemde kleuren in witte verf. De afmetingen van de letters en nommers op de zeilen zoowel in hoogte als in dikte, één derde grooter zijn dan die welke op den boeg geplaatst zijn. Deze beschikking treedt in werking op 1 Januari 1901" Onderaan de bepaling staat: "Het College voor de Zeevisscherijen E.N. Rahusen, Voorzitter. H. van der Hoeven, Secretaris. Amsterdam, September 1900." 
trefwoordenzeevisserij,  onderscheidingsteken,  visserij,  vlag,  optisch communcatiemiddel 
geografische naamNederland 
startdatum1900 
einddatum1901 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.