Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Beschrijvinghe Van het Machtigh Coninckrijcke Japan, Vervattende Den aert en eygenschappen van 't Landt, manieren der Vo...

titelBeschrijvinghe Van het Machtigh Coninckrijcke Japan, Vervattende Den aert en eygenschappen van 't Landt, manieren der Volckeren, als mede hare grouwelijcke wreedtheydt teghen de Roomsche Christen, 
soortboek 
signatuurARCH 1 D 10 
inventarisnummer29653 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerCaron, François 
uitgeverHartgers 
datum1648  
pagina's78 p. 
annotatieIs opgenomen in: Oost-Indische Voyagien Door dien Begin en Voortgangh, van de Vereenighde Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts ghedaen. Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen over de gelegentheyt van Indien, nevens eenige kopere Platen verciert. Seer nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers. Eerste Deel. Daer in begrepen zijn 16 Voyagien. 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.