Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Waerachtighe ende grondighe beschryviinge van het groot ende Goudt-rijck Coninckrijck van Guiana, gheleghen zijnde in Am...

titelWaerachtighe ende grondighe beschryviinge van het groot ende Goudt-rijck Coninckrijck van Guiana, gheleghen zijnde in America, by noorden de groote Riviere Orelliana, vanden vijfden graed by zuyden totten vyfden graed by noorden de Middellinie, in welcke beschrijvinghe de rechte gheleghentheyt van de groote ende rijcke Hooft-stadt Manoa, Macureguarai, ende andere steden des selvighen Coninckrijcks, ende van het groot Souten Meyr Parime, (zijnde ontrent 200.spaensche mylen lanck) verclaert wordt: Insghelijcks wat voor rijcke waren daer te lande en daer ontrent vallen; als namelick groote overvloet van Gout, costelick ghesteente, ghenaemt Piedras Hijadas, Peerlen, Balsem-olie, lanck Peper, Ginever, Suijcker, Wieroock, verscheyden Medicinale wortelen, Droogherpen, ende Gummen. Item Zyde, Cottoen ende Brazilie houdt. Midtsgaders de beschryvinge vande omliggende rijcke Lanstschappen Emeria, Arromaia, Amapaia én Topago; in welck laetste de krijghs-brouwen (Amazones genot) woonen: mette beschryvinge van 53.groote Rivieren, onder welcke Oronoque de voornaemste is, welcke syzuijt 500.duytsche mylen te lande waert in, niet verre van Quito, een vermaerde hooftstadt in Peru. Alles met groote neerstigheyt ontdeckt en beschreven inden jaere 1595 én 1596. 
soortboek 
signatuurWAE 2 A 19 
inventarisnummer29162 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerRaleigh, Walter;  Keymis, Laurentium 
uitgeverClaesz, Cornelis 
datum1598  
pagina's[2], [60], [4], [32] p. 
annotatieGebonden met: Waerachtighe ende grondighe beschryviinge vande tweede Zeevaert der Engelschen nae Guiana, en de omliggende landtschappen ... 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.