Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Iournael Oft Daghelijckx-register van de Voyagie na Rio de Plata, ghedaen met het Schip ghenoemt de Silveren Werelt, het...

titelIournael Oft Daghelijckx-register van de Voyagie na Rio de Plata, ghedaen met het Schip ghenoemt de Silveren Werelt, het welcke onder 't Admiraelschap van Laurens Bicker, ende het bevel van Cornelis van Heems-kerck als Commis die Custen van Guinea versocht hebbende, ende van den Admirael daer na versteken zijnde, alleen voorts seylende na Rio de Plate, daer in de voorsz, Rieviere by de 60. mijlen opwaerts gekomen wesende to Bonas Aeris den Commis (d'welcke op de valsche aen-biedinghe van den Gouverneur derzelver Plaetsen, om vry te mooghen handelen, aen landt voer) met noch 8. ander Personen heeft moeten achterlaten, ende van daer wederom wech varende, noch selven seer deyslijcken na 't af-sterven van bycans all het Volck met die reste in de Bay Todos los Santos in der Portugysen handen ghevallen is, allen Zee-varende Luyden tot eenen Spieghel ende Exempel beschreven 
soortboek 
signatuurWAE 2 A 33 
inventarisnummer20203 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerOttsen, Hendrick 
uitgeverClaesz, Cornelis 
datum1603  
pagina's49 p. 
annotatieTitel is afkomstig van de titelpagina in facsimile. Boven het impressum staat: Nitimur in vetitum semper cupimus que negata. De koptitel van pagina 1 komt overeen met het eerste gedeelte van de titelpagina (Iournael ... beschreven) in facsimile Plaat 4 ontbreekt Tiele (Bibl.), 835 
trefwoordenreisbeschrijving,  scheepsjournaal,  Silveren Werelt[scheepsnaam] 
geografische naamRio de la Plata[rivier]Guinea[kustgebied]Brazilie[staat] 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.