Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Beschryvinge vande Voyagie om den geheelen Werelt-kloot, ghedaen door Olivier van Noordt van Utrecht, Generael over vier...

titelBeschryvinge vande Voyagie om den geheelen Werelt-kloot, ghedaen door Olivier van Noordt van Utrecht, Generael over vier Schepen, te weten: Mauritius als Admirael, Hendrick Fredrick Vice-Admirael, de Eendracht, midtsgaders de Hope, op hebbende t'samen 148. Man, om te zeylen door de Strate Magellanes, te handelen langhs de Custen van Cica, Chili ende Peru, om den gantschen Aerden-Cloot, ende door de Molucques weder 'thuys te komen. Te zeyl gegaen van Rotterdam, den tweeden Julij 1598.Ende den Generael met het Schip Mauritius is alleen weder ghekeert in Augusto, in 't jaer onses heeren 1601. Daer in dat vertelt wort zyne wonderlijcke avonturen, ende vreemdigheden hem bejegent, by hem ghesiien, ende die hem wedervaren zijn. Met vele Copere Caerten ende Figueren afgebeeldt, by hemlieden nieulicx gheteeckent ende mede ghebracht. 
soortboek 
signatuurWAE 2 A 52 
inventarisnummer20132 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerNoort, Olivier van 
uitgeverColijn 
datum1618  
pagina's126 p. 
annotatieTitel vermeldt: "148. Man" in tegenstelling tot voorgaande drukken waar sprake is van 248 man. - Linschoten 28, p. 236-237f 
geografische naamStraat van Magallanes[zeestraat]Nederlandsch-Indië 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.