Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Beschryvinghe vande Voyagie om den geheelen Werelt Cloot, ghedaen door Olivier van Noort van Utrecht, Generael over vier...

titelBeschryvinghe vande Voyagie om den geheelen Werelt Cloot, ghedaen door Olivier van Noort van Utrecht, Generael over vier Schepen, te weten: Mauritius als Admirael, Hendrick Fredrick Vice-Admirael, de Eendracht, midtsgaders de Hope, op hebbende tsamen 248.man, om te zeylen door de Strate Magellanes, te handelen langhs de Custen van Cica, Chili en Peru, om den gantschen Aerden Cloot, ende door de Molucques wederom thuys te comen. Te zeyl gegaen van Rotterdam, den tweeden July 1598.Ende den Generael met het Schip Mauritius is alleen weder ghekeert in Augusto, Anno 1601. Daer in dat vertelt wort zyne wonderlijcke avontueren, ende Vremdigheden hem bejegent, by hem ghesiien, ende die hem wedervaren zijn, Met vele Copere Caerten ende Figueren afgebeelt, by hemlieden nieulicx gheteeckent ende mede ghebracht. 
soortboek 
signatuurWAE 2 A 32 
inventarisnummer20131 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerNoort, Olivier van 
uitgeverVan WaesberghenClaesz, Cornelis 
datum1602  
pagina's[6], 92 p. 
annotatieLinschoten 28, p. 229e 
geografische naamStraat van Magallanes[zeestraat]Nederlandsch-Indië 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.