Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Beschryvinghe vande Voyagie om den geheelen Werelt Cloot, ghedaen door Olivier van Noort van Utrecht, Generael over vier...

titelBeschryvinghe vande Voyagie om den geheelen Werelt Cloot, ghedaen door Olivier van Noort van Utrecht, Generael over vier Schepen, te weten: het Schip Mauritius als Admirael, dat wederom ghecomen is, Hendrick Fredrick Vice-Admirael, het Schip de Eendracht, midtsgaders de Hope, wel ghemonteert van alle Ammonitie van Oorloghe ende Victualie, op hebbende 248.man, om te gaen door de Strate Magellanes, te handelen langhs de Custen van Cica Cili ende Peru, om den gantschen Aerden Cloot om te zeylen, ende door de Moluckes wederom thuys te comen. Te zeyl ghegaen van Rotterdam, den tweeden July 1598. Ende den Generael met het Schip Mauritius is alleen weder ghekeert inde Maent van Augusti, Anno 1601. Daer in dat vertelt wort zyne wonderlijcke avontueren, ende in verscheyden Figueren afghebeelt, vele Vremdigheden dat hem is bejegent, twelck hy ghesien ende dat hem wedervaren is. 
soortboek 
signatuurWAE 2 A 30 
inventarisnummer20125 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerNoort, Olivier van 
uitgeverVan Waesberghen 
datum[ca. 1601]  
pagina's92, [1] p. 
annotatieEx libris Ex Mvsaeo Hvthii 'Animus non res' Tiele(Bibl.), 804 
geografische naamStraat van Magallanes[zeestraat]Nederlandsch-Indië 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.