Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Iournael, Ofte Beschrijvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz. Schouten van Hoorn, inde Jaren 1...

titelIournael, Ofte Beschrijvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz. Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615, 1616 en 1617 : Hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee, ontdeckt, ende voort den geheelen Aerdt-kloot omgezeylt heeft, Wat Eylanden, vreemde Volcken en wonderlijcke Avontueren hem ontmoet zijn. Desen laetsten Druck verbetert, en uyt eenige geschreven Iournalen, van Aris Claessz. en andere, gehouden op de selfde Reyse, mercklijck vermeerdert. 
soortboek 
signatuurWAE 2 B 29 
inventarisnummer20037 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerSchouten, Willem Cornelisz.;  Claessz, Aris 
uitgeverGerbrantsz, Marten 
datum1648  
pagina's56 p. 
annotatieMet voorwoord 'Tot den leser' heruitgave vanwege eerdere slechte drukken ; Tiele(Bibl.), 989 noot ; Sabin 77930 
geografische naamKaap HoornIndonesie[staat]Straat Le Maire[zeestraat]West-AfrikaZuid-Amerika 
startdatum1615 
einddatum1617 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.