Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Oost- en West-Indische Voyagie, Door de Strate Magallanes naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur Ioris S...

titelOost- en West-Indische Voyagie, Door de Strate Magallanes naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur Ioris Spilbergen, Als mede De wonderlijcke Reyse ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, en Iacob le Maire, in den Jaere 1615, 1616, 1617, hoe sy besuyden de Straet van Magallanes een nieuwe passagie tot in de groote Zuydt-Zee ontdeckt, voort den gheheelen Aerd-kloot om-ghezeylt hebben. Midtsgaders Wat Eylanden, vreemde Volckeren, en wonderlijcke Avontueren hun ontmoet zijn. 
soortboekreisbeschrijving 
signatuurARCH 1 D 10 
inventarisnummer16385 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerSpilbergen, Joris van;  Schouten, Willem Cornelisz.;  Maire, Jacob le 
uitgeverHartgerts 
datum1648  
pagina's120 p. 
annotatieNadruk : Begin ende Voortgangh... / [Isaac Commelin]. - 1645. P.67-117 : Journael, ofte Beschrijvinge van de wonderlijcke Reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn. In de Iaren 1615. 1616. 1617... Tiele(Mem.), 71 Is opgenomen in: Oost-Indische Voyagien Door dien Begin en Voortgangh, van de Vereenighde Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts ghedaen. Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen over de gelegentheyt van Indien, nevens eenige kopere Platen verciert. Seer nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers. Eerste Deel. Daer in begrepen zijn 16 Voyagien. 
geografische naamNederlandsch-IndiëCaribisch gebied 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.