Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Historis journael van de voyage gedaen met 3 schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den Commandeur ...

titelHistoris journael van de voyage gedaen met 3 schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den Commandeur Joris van Spilbergen, sijn eerste Reyse. In den jare 1601. 1602. 1603. 1604. Als meede Beschryvinge vande Tweede voyage ghedaen met 12 schepen na d'Oost-Indien onder den Admirael Steven vander Hagen. 
soortboek 
signatuurARCH 1 D 10 
inventarisnummer16156 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerSpilbergen, Joris van;  Hagen, Steven van der 
uitgeverHartgers 
datum1648  
pagina's96 p. 
annotatieGedeeltelijke nadruk : Begin ende Voortgangh... / [Isaac Commelin]. - 1645. De tweede reis is zonder eigen titelpagina op p. 62-96 : Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den Heer Admirael Steven vander Hagen. Waer inne verhaelt wert het veroveren der Portugeser Forten, op Amboyna ende Tydor. Alles uyt verscheyde Iournaelen te samen ghebracht. Tiele(Mem.), 143 Linschoten, 38 Is opgenomen in: Oost-Indische Voyagien Door dien Begin en Voortgangh, van de Vereenighde Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts ghedaen. Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen over de gelegentheyt van Indien, nevens eenige kopere Platen verciert. Seer nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers. Eerste Deel. Daer in begrepen zijn 16 Voyagien. 
geografische naamNederlandsch-IndiëCeylon[eiland]Bantam[gebied]Atjeh[gebied] 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.