Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Wonderlijcke voyage, By de Hollanders gedaen door de Strate Magalanes, Ende voorts den gantschen kloot des Aertbodems om...

titelWonderlijcke voyage, By de Hollanders gedaen door de Strate Magalanes, Ende voorts den gantschen kloot des Aertbodems om, met vier Schepen: onder den Admirael Olivier van Noort, uytghevaren Anno 1598. Hier achter is by-gevoeght De tweede Voyagie van Iacob van Neck, naer Oost-Indien. 
soortboek 
signatuurARCH 1 D 10 
inventarisnummer15871 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerNoort, Olivier van;  Neck, Jacob Corneliszoon van 
uitgeverHartgerts 
datum1648  
pagina's88 p. 
annotatieNadruk : Begin ende Voortgangh... / [Isaac Commelin]. - 1645. P. 59-88 : Kort ende waerachtig verhael van de tweede Schipvaert...onder...Iacob van Neck... Tiele(Bibl.), 809. - Is opgenomen in: Oost-Indische Voyagien Door dien Begin en Voortgangh, van de Vereenighde Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts ghedaen. Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen over de gelegentheyt van Indien, nevens eenige kopere Platen verciert. Seer nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers. Eerste Deel. Daer in begrepen zijn 16 Voyagien. 
geografische naamStraat van Magallanes[zeestraat]Nederlandsch-Indië 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.