Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp Van eenige dier Landen en Volken, Welke voormaels bekent zijn geweest. Benef...

titelNoord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp Van eenige dier Landen en Volken, Welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlykste gedeelten van Asia en Europa, Zoo buiten en binnen de Rivieren Tanais en Oby, als omtrent de Kaspische, Indische-Ooster, en Zwarte Zee gelegen; gelijk de Landschappen Niuche, Dauria, Jesso, Moegalia, Kalmakkia, Tangut, Usbek, en Noorder Persie, Turkestan, Georgia, Mengrelia, Cirkassia, Crim, Astakkia, Altin, Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere aen hunne Tzaersche Majesteiten Kroon gehoorende Heerschappyen: Verdeeld in twee Stukken, Met der zelver Land-kaerten: mitsgaders, onderscheidene Afbeeldingen van Steden, Drachten, enz. Zedert naeuwkeurig onderzoek van veele Jaren, en eigen ondervindinge ontworpen, beschreven, geteekent, en in 't licht gegeven, 
soortboek 
signatuurWAE 3 D 14a-b 
inventarisnummer6299 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerWitsen, Nicolaes Cornelisz. 
uitgeverHalma 
datum1705  
pagina's2 dl. ([16], 503 ; 503-968, [16]) p. 
annotatieHet tweede deel heeft geen apart titelblad, de tekst [...] komt van de eerste pagina, wel heeft het een frontispice met als deeltitel: Noort ooster gedeelte van Asia en Europa door Nicolaes Witsen. Tweede deel. - Amsterdam : Halma, 1705. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde / door P.A. Tiele. - Amsterdam : Muller, 1884. - P. 268-270 
geografische naamTartarijeAzie[continent]Centraal-Azie 
startdatum1700 
einddatum1750 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.