Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


't Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevar...

titel't Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander Stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien, onder t'beleyt van Ioris van Speilberghen, Generael, Anno 1601 den 5. Mey, tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone geschiedenissen, die, by haer op dese reyse gheschiedt zijn, inden tijdt van twee Jaer, elff maenden, neghenthien daghen. Dese historie is verciert met seventhien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Hvens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, als mede een heerlijcke beschrijvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de Zeevarende man. Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert. 
soortboek 
signatuurARCH 4 A 11 
inventarisnummer19464 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerSpilbergen, Joris van 
uitgeverColijn 
datum1617  
pagina's(69) p in 2 kol. 
annotatieTiele(Mem), 142 
trefwoordenreisbeschrijving 
geografische naamNederlandsch-IndiëCeylon[eiland]Bantam[gebied]Atjeh[gebied] 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.