Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


t.Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende t'Lam, ghevaren ...

titelt.Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende t'Lam, ghevaren uit Zeelandt vander Stadt Camp-Vere, naer d'Oost-Indien, onder tbeleyt van Ioris van Speilberghen, Generael, Anno 1601, den 5.Mey tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone geschiedenissen, die, by haer op dese reyse gheschiedt zijn, indien tijdt van twee jaer elff maenden, negenthien daghen. Dese historie is verciert met seventhien welghesneden platen van root coper, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Hvens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, als mede een heerlijcke beschrijvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de Zeevarende man. 
soortboek 
signatuurWAE 2 A 47 
inventarisnummer19463 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerSpilbergen, Joris van 
uitgeverBalthasars 
datum1605  
pagina's(3), 72 p. 
annotatieOnder de titelprent staat: Dese Journalen met alle de platen heeft doen snijden ende drucken tzijnen kosten Floris Balthasars Plaet-snijder, woonende in de Choor-straet tot Delff. - Ex libris Ex Mvseo Hvthii 'Animus non res' Tiele(Mem), 141 
trefwoordenreisbeschrijving 
geografische naamNederlandsch-IndiëCeylon[eiland]Bantam[gebied]Atjeh[gebied] 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.