Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste...

titelBegin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringhe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen verrijckt; Nevens eenighe kooperen Platen verciert. Nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers. Met dry besondere Tafels ofte Registers, in twee Delen verdeelt: Waer van 't eerste begrijpt, Veertien Voyagien, den meeren-deelen, voor desen noyt in 't licht geweest ; Tweede deel van het Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Begrijpende de volghende twaelf voyagien, Door de Inwoonderen der selviger provincien derwaerts gedaen. Alles met behoorlijcke beschrijvinghen, kaerten en kopere Platen, Als meede Tafels of registers verrijckt: ende ten dienste van alle Liefhebbers in 't licht gebracht. 
soortboek 
signatuur8 A BEGI I-IV 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerCommelin, Isaac 
uitgeverFacsimile Uitgaven Nederland 
datum1969  
pagina's4 dl. 
annotatieFotomech. herdr. in beperkte opl. v.d. uitg.: "Gedruckt [te Amsterdam, voor Jan Jansz.] in den jaere 1646.". - Met reg. 
geografische naamAzie[continent] 
startdatum1590 
einddatum1646 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.