Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Map met de titel: Teekeningen van vaartuigen. In deze map bevinden zich een titelblad met de tekst: 'Geheim; handboek vo...

titelMap met de titel: Teekeningen van vaartuigen. In deze map bevinden zich een titelblad met de tekst: 'Geheim; handboek voor de reserveofficieren van het vrijwillig landsstormkorps vaartuigendienst. Dit boek kan worden aangehaald onder den naam Handboek vaartuigendienst. (Aanschrijving van het D. v. D. van 29 december 1931 Geheim Litt. H 148.)'. Met een inhoudsopgave van deze map: Portefeuille met bijlagen: Schematische overzichtskaart van de bevaarbaarheid der Binnenvaarwegen in Nederland gedateerd 1926. Geschreven overzicht met de volgende titel: 'Geheim. Vaarwegen bij mobilisatie. In de Vesting-Holland en de voornaamste groote verbindingen (afstanden vermeld in km.). De in Vesting-Holland aangegeven vaarwegen zijn met zekerheid te volgen.'. Een kleurenkaart met de seinvlaggen van de letters A t/m B en van de cijfervlaggen 1 t/m 9 en het cijfer nul. Teekeningen van vaartuigen: 1. Rijnschip ca. 3000 ton (grootste type met ongedekte ruimen). 2. Rijnschip ca. 2500 ton. 3. Rijnschip 1400 ton (type Rijn-Hernekanaal). 4. Rijnschip 1000 ton (type Dortmund-Emskanaal). 5. Rijnschip 525 ton (type Kempenaar). 6. Motor-Rijnschip ca. 600 ton. 7. Rijn-Goederenboot ca. 600 ton. 8. Rivier-motorschip ca. 235 ton (35,10 bij 6 bij 2,10 meter). 9. Zandbak ca. 900 ton. 10. Zandbak ca. 700 ton. 11. Zandbak ca. 500 ton. 12. Zandbak ca. 102 ton. 13. Motor-Spits ca. 350 ton (Belgische kanalen). 14. Motor-Kustvaartuig ca. 250 ton (Zuiderzee en Zeeland). 15. Friesche maatschip ca. 165 ton (31,50 bij 5,35 bij 1,90 meter). 16. Vee- en paardenboot. 17. Passagiers- en goederenboot (type S.S. Zijpe en Numansdorp R.T.M.). 18. Passagiers- en goederenboot (type S.S. Schelde R.T.M.). 19. Passagiers-Raderboot. 20. Motor-Passagiersboot. 21. Tram-Boot voor 10 ton wagens en vee (type S.S. Schouwen en Duiveland R.T.M.). 22. Sleepschip voor het vervoer van materieel der R.T.M.). 23. Binnenvaart motorschip ca. 60 ton. 24. Motordekschuit ca. 45 ton. 25. Vlet-Aak ca. 50 ton. 26. Motor-Tankschip ca. 500 ton. 27. Rjn-Radersleepboot (diepgang ca. 1,25 meter). 28. Rijn-Schroefsleepboot. 29. Rivier-Sleepboot. 30. Sleepboot Zuiderzee en Zeeland. 31. Motorjacht. 32. Pontonkraan. 33. Electrische landkraan. 34. Operatieschip, Verbandschip, Transportschip. 35. Hagenaar, Directieboot, Motorvlet. 36. Gewone tjalk. 37. Kempenaarschip ingericht voor paardenvervoer. Teekeningen van legermaterieel. (niet aangetroffen) Teekeningen verpakkingsmiddelen en onverpakte munitie. (niet aangetroffen)  
inventarisnummerTA4200 
collectiebedrijfsgebonden documentatie    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerMinisterie van Defensie 
trefwoordenalgemeen plan,  kaart[object] 
omschrijvingMap met de titel: Teekeningen van vaartuigen 
startdatum1926 
einddatum1926 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.