Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Totius Europae et Asiae tabula geographica

titelTotius Europae et Asiae tabula geographica 
inventarisnummerBWAE165bb-P49 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
omschrijvingKaart (bovenste kaart) strekt zich uit van Europa naar Azië tot aan de Perzische Golf en het puntje van de Golf van Bengalen. De kaart is gebaseerd op het werk van Thoma D. Aucupario circa 1522, en is zeer rudimentair. Groenland wordt afgebeeld als een langwerpig schiereiland aan Rusland en Scandinavië is heel misvormd.
Kaart opgenomen in de uitgave Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp Van eenige dier Landen en Volken, Welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlykste gedeelten van Asia en Europa, Zoo buiten en binnen de Rivieren Tanais en Oby, als omtrent de Kaspische, Indische-Ooster, en Zwarte Zee gelegen; gelijk de Landschappen Niuche, Dauria, Jesso, Moegalia, Kalmakkia, Tangut, Usbek, en Noorder Persie, Turkestan, Georgia, Mengrelia, Cirkassia, Crim, Astakkia, Altin, Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere aen hunne Tzaersche Majesteiten Kroon gehoorende Heerschappyen: Verdeeld in twee Stukken, Met der zelver Land-kaerten: mitsgaders, onderscheidene Afbeeldingen van Steden, Drachten, enz. Zedert naeuwkeurig onderzoek van veele Jaren, en eigen ondervindinge ontworpen, beschreven, geteekent, en in 't licht gegeven, / door Nicolaes Witsen. Tweede Druk: Eerste Deel. ; [Noord en Oost Tartarye; Tweede deel: Behelzende de Landschappen Georgia, Mengrelia, Cirkassia, Crim, Astakkia, Altin, Tingoesia, Siberia, en Samojedia, door Nicolaes Witsen.]. - Amsterdam : Halma, 1705. 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.