Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


MONUMENT gewijd, aan de nagedachtenis van den onsterfelijken Held J.C.J. van Speijk.

titelMONUMENT gewijd, aan de nagedachtenis van den onsterfelijken Held J.C.J. van Speijk. 
inventarisnummerP2674-1 
collectiePicturalia    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerDessaur, Morris Jacob;  Steyn, Johannes 
trefwoordengravure 
omschrijvingEen grafmonument voor J.C.J. van Speijk, met daarop een voorstelling van het in de lucht springen van de kanonneerboot van Jan van Speijk op de Schelde voor Antwerpen op 5 februari 1831. Het monument wordt omringd door de Nederlandse Maagd, de Faam, een huilende genius, de god Mars en de muze Clio. Links naast het monument staat de Faam met bazuin en schepenkroon, rechts schrijft Clio de geschiedenis. Een engel brengt een lauwerkrans en op het grafmonument een huilende genius met de Nederlandse vlag. Rechtsboven een afbeelding van Mars met een wapenschild in zijn hand, waarop een vierregelig gedicht staat. De tekst luidt als volgt: “Geen Egis noch het schild van Mars dekt het land en Vorst zoo goed als een Van Speijk, die gansch der aard Eerbiedige verbazing baart door ’t offren van zijn bloed” (Egis is het schrik en ontsteltenis wekkende, magische wapen van de Griekse god Zeus). Linksboven een afbeelding van Van Speijk die door eerdere zeehelden, waaronder Michiel de Ruijter, wordt onthaald in de hemel. Daaronder een tienregelig gedicht dat als volgt luidt: “Zoo borst de bliksem los, door dédlen Speyk ontstoken en heeft op roovrenbloed gepleegd verraad gewroken gewroken? Nee geen wraak. Hij redde zich in nood, En koos als Neérlands Zoon voor Slaafschen band den Dood, Dreig’vrij dan ’t lot O Vorst ons kluisterz aan te leggen, Beween met ons dien Held: dich dudld dat wij U zeggen, “Houd, Vader Willem! Moed, waar zulke jongelingen, Uw Schepter hoeden, zal geen Magt hem U ontweringen, Voor zoor Zijnen Vorst toch kent kent Neerlands jeugd geen vlugt, Zij redt haar Land, of volgt van Speijk na in de lugt.”
Blad, deel uitmakend van de "Atlas der Vaderlandsche Geschiedenis bevattende eene volledige verzameling van Originele Handteekeningen en Handschriften, authentieke Stukken, geschiedkundige Prenten, Kaarten, Portretten, gekleurde Wapens, afbeeldingen van Zegels en Gedenkpenningen, tijdrekenkundige en genealogische Tafelen, ter opheldering van de Geschiedenis der Nederlanden", verzameld door jonkheer G.J. Beeldsnijder van Voshol en Vrije-Ness. 
afmetingenlengte 44.5 cm 
breedte 32.5 cm 
 
startdatum1831 
einddatum1831 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.