Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Teerste deel vande Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck...

titelTeerste deel vande Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naerstigheijt bij een vergadert, ende gepractizeert door Lucas Jansz. Waghenaer. Cum privilegio ad decennium, Reg. ma tis et Cancellarie Brabantie 1583 Op nieuws door den auctoor Luycas Jans Waghenaer, seer ghecorrigeert ende verbetert, soo wel inde gheschriften als inde Caerten. Daer beneffens, met sommige nieuwe caerten daer in ghebrekende ghemeerdert. Tot Leyden, Inde Plantijnsche druckerye by Francois van Ravelengien, voor Cornelis Claess. Boeckvercooper tot Amstelredam. MDLXXXVIIII 
inventarisnummerAtlas108 
collectiecartografie    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerWaghenaer, Lucas Jansz.;  Raphelengius, Franciscus (I) Leiden, 1586-1598;  Claasz, Cornelis;  Doetecum, Johan van (I) 
trefwoordenatlas[object] 
omschrijvingdeel 1 Kaart van Europa, gedateerd 1583 ; en 21 kaarten van kusten van Europa ; deel 2 25 kaarten + 1 losse kaart. Variant WAG 4 B ; In de atlas ligt los de kaart : Beschijvinghe van de Zee Custen van Engelandt tusschen Blaqneij en Scharrenburch. Kaart van Andalusië zowel in deel 1 als deel 2 . De atlas is in bezit geweest van Johan Schimmelpenninck van der Oije wiens ex-libris zit achterin bevindt. 
afmetingenhoogte 41.3 cm 
breedte 29.5 cm 
 
startdatum1588 
einddatum1588 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.