Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Herinnerings album Poul Benzon 1904-1958

titelHerinnerings album Poul Benzon 1904-1958 
inventarisnummerFS13789 
collectieFotocollectie    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
scheepsnaamVerolme Scheepswerf Alblasserdam[scheepswerfnaam]Tamara[scheepsnaam]Finn Pulp[scheepsnaam]Beninkust[scheepsnaam]Pensa[scheepsnaam]Havhok[scheepsnaam]P.G. Thulin[scheepsnaam]Johannes Frans[scheepsnaam]Kloosterdijk[scheepsnaam]Jacob Verolme[scheepsnaam]Woltersum[scheepsnaam]Sole[scheepsnaam]Presidente Juscelino[scheepsnaam]Marie-Thérèse le Borgne[scheepsnaam] 
trefwoordenfotoalbum,  foto,  aquarel,  brief,  pentekening,  potloodtekening,  menukaart 
omschrijvingHerinneringsalbum (fotoalbum) in cassette, vervaardigd voor en aangeboden aan de heer Poul Benzon als herinnering aan Verolme Scheepswerf Alblasserdam (VSA) waar hij 54 jaar werkte. Het album, voorzien van alle, op de werf werkzame personen werd hem aangeboden door het gehele personeel bij zijn afscheid op 31 december 1958. De heer Poul Benzon werd geboren in Bandholm, Denemarken op 20 mei 1883; Zijn eerste opleiding genoot hij op de familiewerf te Nijkjobing. Daarna vertrok hij naar de Kopenhagense Droogdok Maatschappij en ná werkzaamheden verricht te hebben op de Marinewerf vertrok hij naar Helsinki om daar schepen te bouwen. Ná zijn ontmoeting met de heer Hendrik Smit te Kopenhagen, één van de drie (3) firmanten van de Oude Werf te Alblasserdam, werd hij in 1904 als tekenaar aangenomen. Onder de heer Jan Smit Czn. werd hij bedrijfsleider. Al heel vroeg begon de heer Poul Benzon aan een plan ter uitbreiding en modernisering van de Oude Werf. Pas ná zo,n vijftig (50) jaar en ná de overname van de werf door de heer C. Verolme in 1950 konden deze plannen doorgang vinden en werd de werf gemoderniseerd met nieuwe scheepsbouwhellingen, las- en scheepsbouwhallen, kantines en kantoren. De houtzaagmolen werd afgebroken. Bij de overname van de Oude Werf door C. Verolme werd de heer P Benzon benoemd tot Directeur van de Alblasserdamse werf van Verolme.(VSA). Bij het afscheid van de werf door de heer Poul Benzon op 30 en 31 december 1958 kon de Directeur van Verolme Scheepswerven Alblasserdam (VSA) terugkijken op een periode van 54 jaar aan het bedrijf verbonden te zijn geweest. Ter afsluiting van zijn loopbaan vond de climax plaats in de bouw en tewaterlating van een supertanker, de turbinetanker 'Presidente Juscelino' van 33.000 ton. Het album bestaat uit diverse hoofdstukken en bevat onder meer een getypte tekst van een bandopname met een welkomstwoord door Jhr. Ir. R.F.P. Roëll, een toespraak van de heer C. Verolme alsook een dankwoord van de heer P. Benzon. Groepsfoto van de Raad van Bestuur van het Verolme-concern met de heer C. Verolme, links vooraan zittend in relaxte houding in de bestuurskamer. Diverse directeuren en mededirecteuren uit het werkzame leven van de heer Poul Benzon. In het middelpunt de heer C. Verolme. De werf zoals hij was en werd; verschillende stadia van de verbouwing vanaf 1950 tot 1958 in beelden vastgelegd: De eerste kraanbaan in aanleg in januari 1951, de eerste helling gereed in januari 1952 en de tweede helling in januari 1953, werfoverzichten van 1953 tot en met december 1957 en een overzicht op de werf in 1958. Een beeld van de romantische houtzaagmolen en van de turbinetanker 'Jacob Verolme' in aanbouw op helling II. Enkele beelden van stapellopen op de werf, onder meer van het m.s. 'Finnpulp', m.s. 'Beninkust', m.t. 'Penta' en het grootste schip in de loopbaan van de heer P. Benzon, de motortanker m.t. 'Presidente Juscelino' op 11 oktober 1958. Diverse middelen ter afremming van de te watergaande turbinetanker 'Presidente Juscelino', zoals ankers, peuren en schilden aan de romp. Diverse beelden van de heer P. Benzon op de werf, bij stapellopen - hij mocht er in zijn loopbaan 132 meemaken - proeftochten en overdrachten. Bij Jubilea- en afscheidsrecepties. Ook mevrouw Benzon- van Baalen is vaak aanwezig, evenals de heer C. Verolme. Een aquarel, voorstellend het met volle vaart zeilende schip Alblasserdam met diverse personeelsleden, onder meer de heren Slagboom, L.van Veen, D. van Daalen en de gezinsverzorgster Sjanie Prins. Diverse bazen met portretjes en handgeschreven afscheidskaartjes. Een beeld van een gezelschap leidinggevenden met onder meer P. Benzon, C.Verolme en een werfarbeider op de scheepsbouwhelling, poserend voor een 40 tons sectie. Een pentekening voorstellend de werf Jan Smit Czn anno 1910. Drie portretjes van personen werkzaam op de afdeling inkoop, C. Laponder, A.W. Maat en T.M. Bakkes. Tekenkamer scheepsbouw; enkele portretjes met handgeschreven tekst en handtekening. Stuurboordzicht op het varende m.s. 'Havhok' en bakboordzicht op het varende m.s. 'Lekhaven'. Verolme Scheepswerf Alblasserdam anno 1958. Pentekening van de turbinetanker m.t. 'Presidente Juscelino', namens het tekenkamer personeel scheepsbouw Bedrijfsbureau V.S.A. en de personele bezetting: Administratie-afdeling met de in beeld gebrachte personele bezetting. De Kern als voorloper van de Ondernemings Raad. Een prentbriefkaart (los) voorstellend de bedrijfsbrandweer op de werf, samengesteld uit vrijwillig personeel. Een groepsfoto van het personeel van de Optische Tekenkamer. In de Optaf-toren werkten de heren afschrijvers, hier in beeldgebracht. Uitgebreidt wordt stilgestaan bij de reeds gepensioneerden. Alle werknemers op de werf stuurden ook een portretje in met een handgeschreven kaartje. Vele anderen uit de vakgroepen scheepsbouwers,lassers, klinkers, branders, smederij, kraanmachinisten, stellingbouwers, luchtkokers en hakkers, ijzerwerkers, scheepsbeschieters, timmerlieden, electriciëns, portiers en magazijn medewerkers. Het album bevat foto's van de volgende, op de werf gebouwde schepen: motortanker m.t. 'Pensa', motorvrachtschip m.s. 'Havhok', turbinetanker 'P.G. Thulin', turbinetanker 'Johannes Frans', m.s. 'Kloosterdijk', ertstanker 'Jacob Verolme', motorvrachtschip m.s. 'Woltersum', motortanter m.t. 'Sole' en de turbinetanker 'Presidente Juscelino'. Een uitgebreidt overzicht van de receptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer P. Benzon als directeur van Verolme Scheepswerf Alblasserdam N.V. De receptie vond plaats in het Parkhotel te Rotterdam en wel op 30 december 1958.Op de foto deheer en mevrouw Benzon en een rij genodigden. Vele genodigden feliciteerden het echtpaar Benzon; allen hebben hun handtekening in het fotoalbum achtergelaten. Ná de receptie vond er een diner plaats, waarvan de tafelzetting in het herinneringsalbum is opgenomen, evenals de handtekeningen van alle aanzittenden en de menukaart. Een beeldverslag voorstellend de kiellegging, aanbouw, doop en tewaterlating en afbouw van het motorvrachtschip m.s.'Marie-Thérèse le Borgne', bouwnummer 548. Dit schip was van oorsprong bedoeld om gebouwd te worden bij Werf de Noord te Alblasserdam maar werd in opdracht van deze werf gebouwd op de werf van Jan Smit Czn. als het laatste schip dat werd gebouwd op deze werf. Het markeerde de overgangsperiode naar de werf van C. Verolme in 1950. De doopster, mevrouw Marie-Thérèse le Borgne staat bij de doop en tewaterlating naast de heer P. Benzon en de heer J.U. Smit, directeur van Werf de Noord op het doopplatform. Op 31 december 1958 vond het afscheid van de werf plaats in de bedrijfskantine. Diverse sprekers bieden cadeaux aan en het boek wordt bewonderd. De heer P.Benzon is overleden in 1968 op 85 jarige leeftijd te Wageningen. 
afmetingenhoogte 44.0 cm 
breedte 36.0 cm 
dikte 8.0 cm 
hoogte 45.5 cm 
breedte 36.8 cm 
dikte 10.0 cm 
 
startdatum1958 
einddatum1958-12-31 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.