Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Titelpagina van 'De Americaensche zee-roovers'

titelTitelpagina van 'De Americaensche zee-roovers' 
inventarisnummerBWAE443-P1 
collectiePicturalia    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
trefwoordengravure 
omschrijvingPrent opgenomen in de uitgave "De Americaensche zee-roovers. Behelsende een pertinente en waerachtige Beschrijving van alle de voornaemste Roveryen, en onmenschelijcke wreedheden, die de Engelse en Franse Rovers, tegens de Spanjaerden in America, gepleeght hebben. Verdeelt in drie deelen: Het Eerste Deel verhandelt hoe de Fransen op Hispanjola gekomen zijn, de aerdt van 't Landt, Inwoonders, en hun manier van leven aldaer. Het Tweede deel, de opkomst van de Rovers, hun regel en leven onder malkander, nevens verscheyde Roveryen aen de Spanjaerden gepleeght. Het Derde 't verbranden van de Stadt Panama, door d'Engelsche en Franse Rovers gedaen, nevens het geen de Schrijver op sijn Reys voorgevallen is. Hier achter is bygevoeght, Een korte verhandeling van de Macht en Rijkdommen, die de Koninck van Spanje, Karel de Tweede, in America heeft, nevens des selfs Inkomsten en Regering aldaer. Als mede een kort begrijp van alle de voornaemste Plaetsen in het selve Gewest, onder Christen Potentaten behoorende.."
Afbeeldingen op de titelpagina: - Linksboven, in een rond kader, een afbeelding van een man die een man die op de grond ligt te lijf gaat met een bijl. Naast de man met de bijl staan een aantal mannen met een speer in hun hand. Tegenover de mannen lopen een aantal dieren. - De afbeelding daarnaast toont een veldslag met in de verte een stad. - Op de afbeelding rechtsboven wordt een man geroosterd aan een spit. Op de achtergrond staan mannen toe te kijken. In het midden van de afbeelding, aan de linkerkant van de titel, staat een man met een zwaard in zijn rechterhand, een pluimhoed op en een snor. Met zijn linkervoet staat hij op een man die op de grond ligt. Hij kijkt op de man neer en de man kijkt omhoog. - Op de afbeelding aan de rechterkant van de titel staat ook een man. Hij heeft in zijn rechterhand een zwaard, een hoed op zijn hoofd en een snor. Met zijn rechtervoet staat hij op een man die op de grond ligt. Hij kijkt op de man neer en de man kijkt omhoog. - De afbeelding linksonder toont twee mannen die achter twee mannen met een donkere huidskleur aan zitten. Op de grond ligt ook nog een man. Op de achtergrond staan verschillende gebouwen in brand. - De afbeelding daarnaast toont een gevecht op zee tussen verschillende schepen. Een aantal schepen zinken en rondom de rest van de schepen is een hoop rook te zien. - Op de laatste afbeelding rechtsonder zijn de polsen van een man vastgebonden op zijn rug en aan de bovenste balk van een galg gebonden. Onder hem ligt een man op de grond met zijn voeten en handen vast gepint aan de grond. Op de achtergrond zijn mannen te zien met speren. De voorste man heft een speer naar de man die vastgepint ligt op de grond. 
afmetingenhoogte 15.6 cm 
breedte 12.5 cm 
hoogte 19 cm 
breedte 28 cm 
 
startdatum1678 
einddatum1678 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.