Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Persoonlijke documenten van de heer Leendert van Dorp, geboren te Vlaardingen op 22 november 1930, werkzaam als matroos,...

titelPersoonlijke documenten van de heer Leendert van Dorp, geboren te Vlaardingen op 22 november 1930, werkzaam als matroos, tweede en eerste stuurman en gezagvoerder bij L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, Gebr. Van Uden, N.V. Motor Zeevaart, N.I.T.M. en Van Nievelt Goudriaan & Co in de periode 1947-1967 
inventarisnummerH3438 
collectiehandschriften    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
trefwoordengetuigschrift,  verlofpas,  certificaat,  pensioenboekje,  diploma,  monsterboekje,  monsterrol,  ontslagbewijs,  gezondheidsverklaring,  foto 
omschrijving1-2. Monsterboekje van Leendert van Dorp, no. R 32408, afgegeven te Rotterdam d.d. 9 juni 1947, met los ingevoegd een geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart, d.d. 25 juli 1963
3. Monsterrol van het m.s. 'Poolzee' van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst met een opgave van de bemanning voor een reis van Maassluis naar Manggar slepende de tinbaggermolen 'Kamoa' (fotokopie), d.d. 4 augustus 1947
4. Ontslagbewijs van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, sleepboten 'Poolzee' en 'Witte Zee', periode 4 augustus 1947 tot en met 31 december 1948, als matroos o/g
5. Ontslagbewijs van Van Nievelt Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij, s.s. 'Alcor', periode 4 mei tot en met 24 augustus 1949, als matroos o/g
6-7. Beperkt certificaat van bekwaamheid als radiotelegrafist, d.d. 13 april 1950, met los ingevoegd examen radiotelegrafist (beperkt certificaat), d.d. 13 april 1950
8. Diploma van de Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotterdam, opleiding van bevaren tot stuurman grote handelsvaart, voorbereidend onderwijs, d.d. mei 1950
9. Diploma van de Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotterdam, opleiding van bevaren tot stuurman grote handelsvaart, voorbereidend onderwijs, d.d. 22 juli 1950
10. Diploma van de Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotterdam, opleiding van bevaren tot stuurman grote handelsvaart, asp. 3e stuurlieden A, d.d. 23 december 1950
11. Ontslagbewijs van de N.V. Nederlandsche Pacific Tankvaart Maatschappij, schip 'Caltex The Hague', periode 17 juli tot en met 31 augustus 1951, als matroos
12. Verklaring van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam dat de Leendert van Dorp de cursorische voordrachten over de grondbeginselen van de kennis omtrent radar, Loran, Decca, Consol, Echodieptemeter, Richtingzoekers en Gyroscopisch kompas, gehouden in het gebouw der Gemeentelijke Zeevaartschool in de periode 27 december 1951 tot en met 9 januari 1952 geregeld heeft bijgewoond, d.d. 9 januari 1952
13-15. Mapje met daarin twee cijferslijsten, d.d. 13 juli 1951 ('afgewezen') en 31 oktober 1951 en het diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart, d.d. 5 februari 1952
16. Handgeschreven verklaring van de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart, dat Leendert van Dorp de bevoegdheid heeft om als tweede stuurman dienst te doen aan boord van schepen in de kleine handelsvaart, d.d. 18 maart 1952
17. Verklaring omtrent de uitreiking van een identiteitsbewijs door de officier van administratie van de Artillerieschool, d.d. 10 september 1952
18-21. Getuigschrift opleiding koopvaardijbeveiliging te Den Helder, van 5 september tot 12 december 1952, met los ingevoegd een foto van 14 marinemannen die een bordje 'gestraft' om hun nek hebben hangen, een circulaire voor gedemobiliseerde militairen der zeemacht waarin opgenomen enkele voor hen belangrijke punten (ongedateerd) en een groot-verlof pas, d.d. 15 december 1952
22. Verklaring omtrent de inlevering van een legitimatiebewijs door het hoofd bureau demobilisatie van de Koninklijke Marine, d.d. 19 december 1952
23. Handgeschreven verklaring van D. den Heyer, gezagvoerder van het m.s. 'Merwehaven', dat tweede stuurman Leendert van Dorp blijk gaf van goede bekwaamheid etc., d.d. 10 april 1953
24. Ontslagbewijs van N.V. Van Uden's Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, m.s. 'Merwehaven', periode 30 december 1952 tot en met 13 september 1953, als tweede stuurman
25. Ontslagbewijs van N.V. Van Uden's Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, m.s. 'Rijnhaven', periode 15 oktober 1953 tot en met 20 maart 1954, als eerste stuurman
26-29. Pensioenboekje No. 605 van de Stichting "Pensioenfonds Nigoco", Rotterdam van Leendert van Dorp, datum van toetreding 20 april 1954, met los ingevoegd drie inschrijfformulieren, d.d. 20 september 1963, 15 april 1964 en 29 mei 1968
30. Monsterboekje van Johanna Geertruida Daane, geboren 14 oktober 1930, no. R 64405, afgegeven te Rotterdam d.d. 22 juli 1954. Mevrouw J.G. Daane was de echtgenote van Leendert van Dorp. Ze had een monsterboekje dit nodig om mee te mogen varen. Er staan geen reizen in het monsterboekje vermeld.
31. Bewijs van diensttijd door de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart voor Leendert van Dorp als stuurman op schepen in de kleine handelsvaart, d.d. 5 november 1954
32. Verklaring van het Ministerie van Marine met een uittreksel uit het stamboek van Leendert van Dorp, d.d. 31 oktober 1956
33. Geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins en stuurlieden, d.d. 21 oktober 1960
34. Geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan van kapiteins, stuurlieden en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht aan dek of het houden van uitkijk kan worden opgedragen, d.d. 21 oktober 1960
35. Bewijs van diensttijd door de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart voor Leendert van Dorp als kapitein op schepen in de kleine handelsvaart, d.d. 24 juni 1964
36. Getuigschrift van Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij N.V., periode 20 april 1954 tot 19 oktober 1964, als eerste stuurman, d.d. 14 oktober 1964
37. Ontslagbewijs van Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij N.V. per 19 oktober 1964, d.d. 14 oktober 1964
38. Geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan van kapiteins, stuurlieden, zomede van niet-gediplomeerden, aan wie de wacht aan dek kan worden opgedragen, d.d. 12 december 1967
39-44. Vier foto's van Leendert van Dorp aan boord in zijn werkzame leven als zeevarende
45-46. Twee foto's van de heer Van Dorp, vader van Leendert van Dorp, die eveneens zeevarende was 
startdatum1947 
einddatum1967 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.