Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Persoonlijke documenten Wilhelmus Pieter Lebbink, geboren 5 mei 1929, overleden op 29 januari 2018, bij leven scheepstim...

titelPersoonlijke documenten Wilhelmus Pieter Lebbink, geboren 5 mei 1929, overleden op 29 januari 2018, bij leven scheepstimmerman bij diverse Nederlandse en buitenlandse scheepvaartmaatschappijen 
inventarisnummerH3418 
collectiehandschriften    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
scheepsnaamGadila[scheepsnaam]Macoma[scheepsnaam]Lekkerkerk[scheepsnaam]Mont Clair[scheepsnaam]Trykon[scheepsnaam]Marie Skou[scheepsnaam]Bantam[scheepsnaam]Kaloekoe[scheepsnaamOrion[scheepsnaam]Sunlong[scheepsnaam]Janna[scheepsnaam]Mira[scheepsnaam]Nocturne[scheepsnaam]Bembridge Hill[scheepsnaam] 
trefwoordenschrift,  monsterboekje,  verklaring,  getuigschrift,  ontslagbewijs,  loonbetaling,  Rekeningboek 
omschrijving1. Schrift met een overzicht van de schepen waarop de heer Lebbink als scheepstimmerman voer. Diverse Nederlandse en buitenlandse schepen met vertrek- en aankomstdatum en aangedane tussengelegen havens, periode 24 juni 1948 tot en met 17 april 1957; daarachter een overzicht van de loopbaan van de heer W.P. Lebbink vanaf ca. 1943/1944 tot en met 28 september 1964.
2. Monsterboekje met nummer R 22508, afgegeven op 24 juli 1945, van Wilhelmus Pieter Lebbink, geboren op 5 mei 1929, timmerman op diverse schepen van Nederlandse en buitenlandse scheepvaartmaatschappijen, in de periode 26 juni 1948 tot en met 21 maart 1955.
3. Verklaring van rederij Gebrs. J. & J. Roelofs te Vreeswijk en Amsterdam dat W.P. Roelofs als noodhulp aan boot van verschillende schepen heeft gewerkt in de periode van 7 september tot en met 1 oktober en van 3 oktober tot en met 3 november 1945.
4. Verklaring van Niehuis & van den Berg’s Scheepsreparatiebedrijf in Rotterdam dat W.P. Lebbink van 4 maart 1946 tot en met 15 april 1948 als scheepstimmerman in dienst was, gedateerd 15 april 1948.
5. Verklaring door gezagvoerder M.T. v.d. Kooy over het gedrag van W.P. Lebbink aan boord van het m.s. ‘Gadila’ van de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij in de periode 9 mei 1949 tot en met 26 april 1950.
6. Verklaring van de Petroleum maatschappij “La Corona” te ’s-Gravenhage dat W.P. Lebbink van 19 juni 1948 tot en met 26 april 1950 in dienst was als timmerman op het m.s. ‘Macoma’ en ‘Gadila’.
7. Voedselvoorschriften voor de herten aan boord van het s.s. ‘Lekkerkerk’ van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij voor een reis vanaf Calcutta, gedateerd 14 december 1950.
8. Loonafrekening van Armement Deppe in Antwerpen voor de reis van 26 oktober tot en met 27 november 1951.
9. Décharge (verklaring) van Armement Deppe in Antwerpen over het gedrag van W.P. Lebbink aan boord van het s.s. ‘Anvers’ in de periode 27 oktober tot en met 26 november 1951.
10. Account of wages van het Ministry of Transport, voor reizen met het s.s. ‘Hurworth’, periode 4 april tot en met 12 september 1951.
11. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, van het s.s. ‘Hurworth’, gedateerd 13 september 1951 (betreft periode 4 april tot en met 13 september 1951).
12. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, gedateerd 4 maart 1952 (betreft periode 21 december 1951 tot en met 4 maart 1952).
13. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, ongedateerd (betreft periode 28 april tot en met 23 december 1952).
14. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, van het s.s. ‘Mavis Hill, gedateerd 8 april 1952 (betreft periode 2 tot en met 8 april 1953).
15. Account of wages van het Ministry of Transport, periode 28 april tot en met 23 december 1952.
16. Account of wages van het Ministry of Transport, voor reizen met het s.s. ’Mont Clair’, periode 1 januari tot en met 15 februari 1953.
17. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, van het s.s. ‘Mont Clair’, ongedateerd (betreft periode 2 januari tot en met 16 februari 1953).
18. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, van het s.s. ‘Mont Clair’, gedateerd 12 april 1953 (betreft periode 16 februari tot en met 12 april 1953).
19. Zweedstalig rekeningboekje van W.P. Lebbink, als ‘jungman’ aan boord van het m.s. ‘Trykon’, gedateerd 26 januari 1954; met ingeniet verschillende loonberekeningen.
20. International certificate of vaccination, gedateerd 12 juni 1954.
21. Monstringsbevis/Certificate of service van W.P. Lebbink [abusievelijk gespeld als Lebbrink], als matroos aan boord van het s.s. ‘Marie Skou’, gedateerd 4 september 1954 (betreft periode 6 juli tot en met 4 september 1954).
22. Bewijs van ontslag van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, gedateerd 27 oktober 1954 (betreft periode van 21 mei tot en met 7 december 1953).
23. Doorslag van een Engelstalig bericht van gezagvoerder P. Bubberman dat de heer W.P. Lebbink per 26 januari 1954 is afbetaald van het m.s. ‘Bantam’.
24. Derde klas passagebiljet van de heer W.P. Lebbink voor een reis van Tandjong Priok naar Singapore met het s.s./m.s. ‘Kaloekoe’ op of omstreeks 29 juni 1954, gedateerd 26 juni 1954.
25. Medlemsbok for Norsk Sjomannsforbund op naam van Vilhelmus Pieter Lebbink, gedateerd 1 april 1955 met zegels voor de periode april 1955 tot en met februari 1956.
26. Hyrekontrakt voor een reis met het m.s. ‘Orion’, gedateerd 1 april 1955.
27. Skattekort for utenlandske sjoman pa norske skip/Form for non-Norwegian seamen’s tax to Norway, voor een reis met het m.s. ‘Orion’, periode 1955, gedateerd 1 april 1955.
28. Hyrekontrakt voor een reis met het s.s. ‘Sunlong’, gedateerd 20 mei 1955.
29. Midlertidig skattekort voor een reis met het s.s. ‘Sunlong’, gedateerd 27 februari 1956.
30. Attest van W.P. Lebbink, als timmerman aan boord van het s.s. ‘Sunlong, periode 23 mei 1955 tot en met 27 februari 1956, gedateerd 27 februari 1956.
31. Avregningsbok for timmerman Wilhelm Pieter Lebbink of skip ‘Janna’, periode 12 april tot en met 19 april 1956; met ingeniet: hyrekontrakt voor het m.s. ‘Janna’, gedateerd 6 april 1956.
32. Tjänstgöringsbetyg för sjöman voor een reis met het s.s. ‘Mira’, periode 24 april tot en met 23 juni 1956, gedateerd 23 juni 1956.
33-35. Drie payroll vouchers van Mathiasen’s tanker Industries in Philadelphia voor reizen met het s.s. Nocturne’ in de periode 21 juli-31 juli 1956, 1-31 augustus [1956] en 1-30 september [1956].
36. Monthly statement of wage voor een reis met het s.s. ‘Nocturne’ in de periode 1 oktober-31 oktober 1956.
37. Engelstalige verklaring dat W.P. Lebbink gewerkt heeft aan boord van het s.s. ‘Nocturne’ in de periode 21 juli-17 november 1956.
38. Certificate of discharge van het Ministry of Transport, van het s.s. ‘Bembridge Hill’, gedateerd 17 april 1957 (betreft periode 3 januari tot en met 17 april 1957).
39. Verklaring van D. van de Wetering, machinefabriek en scheepsreparatie-werkplaats, etc. te Rotterdam dat W.P. Lebbink als timmerman in dienst is geweest in de periode november 1957 tot en met 4 augustus 1959, gedateerd 4 augustus 1959.
40. Verklaring van Wijtro, scheepsreparatiebedrijf en motorenfabriek te Rotterdam dat W.P. Lebbink van 3 februari tot en met 17 september 1960 als timmerman in dienst is geweest, gedateerd 17 september 1960. 
startdatum1945 
einddatum1960 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.