Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Persoonlijke documenten van Adam van Hasselt (1902-1971), machinist bij de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatscha...

titelPersoonlijke documenten van Adam van Hasselt (1902-1971), machinist bij de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij (NITSM) en surveyor bij Lloyd’s Register of Shipping 
inventarisnummerH3252 
collectiehandschriften    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
trefwoordenuittreksel geboorteregister,  getuigschrift,  verklaring,  foto,  Bewijs van Nederlanderschap,  diploma,  zakboekje,  bewijs van vaartijd,  gagelijst,  brief,  monsterboekje,  krant,  persoonsbewijs,  paspoort,  rijbewijs,  visitekaartje 
omschrijving1. Uittrekstel van de burgerlijke stand van de Gemeente Duivendijke op naam van Neeltje Adriana Louwers, geboren op 29 augustus 1899 als dochter van Jacobus Abraham Louwers en Cornelis van Liere, gedateerd 22 januari 1914.
2. Getuigschrift van P. van Houdt, firma in kunstsmeedwerk te Rotterdam, gedateerd 17 juni 1916, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 20 september 1915 tot 17 juni 1916 als leerling bankwerker werkzaam is geweest.
3. Getuigschrift van Machinefabriek J.B. Walters te Rotterdam, gedateerd 8 maart 1919, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 19 juni 1916 tot en met 8 maart 1919 als halfwas-bankwerker werkzaam is geweest.
4. Getuigschrift van Maatschappij van Berkel’s Patent te Rotterdam, gedateerd 8 augustus 1919, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 28 april tot 8 augustus 1919 als bankwerker in de afdeling Vliegtuigbouw werkzaam is geweest.
5. Verklaring van Maria Visser, huisvrouw van Bart van Hasselt, wonende te Rotterdam, waarin zij toestemming geeft aan haar minderjarige zoon Adam van Hasselt om aan te monsteren op koopvaardijschepen of vissersvaartuigen, gedateerd 13 augustus 1919.
6. Getuigschrift van de N.V. Algemeene Nederlandsche Scheepvaart-Maatschappij te Rotterdam, circa 1920, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 11 augustus 1919 tot 7 juni 1920 als assistent-machinist werkzaam is geweest op het s.s. ‘Boschpolder’.
7. Handgeschreven getuigschrift van de gezagvoerder van het s.s. ‘Boschpolder’, gedateerd 4 februari 1920, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 11 augustus 1919 tot 5 februari 1920 als derde machinist werkzaam is geweest.
8. Foto van Neeltje Adriana Louwers (1899-1987), ca. 1920.
9. Foto van Adam van Hasselt (1902-1971) als vierde machinist bij de NISTM, ca. 1920.
10. Bewijs van Nederlanderschap, afgegeven door de Burgemeester van Rotterdam aan Adam van Hasselt op 10 februari 1920.
11. Handgeschreven getuigschrift van de eerste machinist van het s.s. ‘Agnetapark’, gedateerd 10 maart 1921, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 26 september 1920 tot en met 10 maart 1921 als derde machinist werkzaam is geweest.
12. Getuigschrift van de Halcyon Lijn te Rotterdam, gedateerd 14 maart 1921, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 28 juni 1920 tot 12 maart 1921 als derde machinist op de stoomschepen ‘Vesuvius’ en ‘Agnetapark’ werkzaam is geweest.
13. Geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan van machinisten en machinist-stokers, afgegeven aan Adam van Hasselt op 13 augustus 1919.
14. Geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan van machinisten, afgegeven aan Adam van Hasselt op 5 augustus 1921.
15. Geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan van machinisten, afgegeven aan Adam van Hasselt op 6 augustus 1921.
16. Diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen volgens programma A, uitgereikt aan Adam van Hasselt op 27 augustus 1921.
17. Handgeschreven getuigschrift van de eerste machinist van het s.s. ‘Stad Zwolle’, gedateerd 13 maart 1922, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 6 september 1921 tot 13 maart 1922 als derde machinist werkzaam is geweest.
18. Zakboekje van den zeemilicien-machinedrijver Adam van Hasselt, afgegeven op 18 maart 1922.
19. Handgeschreven getuigschrift van de oudste ondergeschikte officier machinist tweede klasse, gedateerd 1 november 1922, waarin wordt verklaard dat de zeemilien-machinedrijver Adam van Hasselt gedurende zijn laatste oefeningstijd in de machinekamer van de turbinetorpedoboot ‘Z2’ werkzaam is geweest.
20. Handgeschreven getuigschrift van de eerste machinist van het s.s. ‘Leonora’ van Jos. de Poorter te Rotterdam, gedateerd 24 mei 1923, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 24 november 1922 tot 26 mei 1923 als derde machinist werkzaam is geweest.
21. Getuigschrift van de N.V. Handelmaatschappij Jos. de Poorter te Rotterdam, gedateerd 4 juni 1923, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 24 november 1922 tot 26 mei 1923 als derde machinist op het turbineschip ‘Leonora’ werkzaam is geweest (iets anders geformuleerd dan het volgende nummer).
22. Getuigschrift van de N.V. Handelmaatschappij Jos. de Poorter te Rotterdam, gedateerd 4 juni 1923, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 24 november 1922 tot 26 mei 1923 als derde machinist op het turbineschip ‘Leonora’ werkzaam is geweest (iets anders geformuleerd dan het vorige nummer).
23. Handgeschreven getuigschrift van de chief engineer van het s.s. ‘War Sirdar’, gedateerd 13 maart 1924, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 30 juni 1923 tot 13 maart 1924 als third engineer op het s.s. ‘War Sirdar’ werkzaam is geweest.
24. Verklaring van Hunting & Son, Steam Ship Owners & Brokers te Newcastle on Tyne, gedateerd 6 oktober 1924, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 30 juni 1923 tot 13 maart 1924 als third engineer op het s.s. ‘War Sirdar’ werkzaam is geweest.
25. Handgeschreven getuigschrift van de eerste machinist van het s.s. ‘Oder’ ex- ‘Dora’, gedateerd 18 januari 1925, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt vanaf 30 mei 1924 tot en met 18 januari 1925 als derde machinist op het s.s. ‘Oder’ ex- ‘Dora’ werkzaam is geweest.
26. Bewijs van vaartijd, gedateerd 31 januari 1925, waarin de Naamlooze Venootschap Stoomvaart Maatschappij “Laga” te Rotterdam verklaart dat Adam van Hasselt van 30 mei 1924 tot en met 27 januari 1925 als derde machinist op het s.s. ‘Dora’ werkzaam is geweest.
27. Verklaring van het General Register and Record Office of Shipping and Seamen, Tower Hill, Londen, gedateerd 27 juli 1925, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 30 juni 1923 tot 12 maart 1924 als third engineer op de ‘War Sirdar’ werkzaam is geweest.
28. Geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan van machinisten, afgegeven aan Adam van Hasselt op 1 september 1925.
29. Geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan van machinisten, afgegeven aan Adam van Hasselt op 1 september 1925.
30. Diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen volgens programma B, van Adam van Hasselt, afgegeven op 27 november 1925.
31. Getypte kopie van diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen volgens programma B, van Adam van Hasselt, afgegeven op 27 november 1925.
32. Diploma B (machinist) van Adam van Hasselt, gedateerd 10 maart 1927.
33. Gageboek van de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij te ’s-Gravenhage op naam van Adam van Hasselt, periode 29 oktober 1927 tot en met 14 maart 1929, op de schepen ‘Holland’, ‘Unio’, ‘Augustina’, ‘Scopas’, ‘Hercules’ en ‘Hermes’.
34. Gageboek van de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij te ’s-Gravenhage op naam van Adam van Hasselt, periode 15 september 1929 tot en met 18 januari 1938, op de schepen ‘Scopas’, ‘Mirza’ en ‘Maja’.
35. Getuigschrift van de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij te ’s-Gravenhage, gedateerd 1 januari 1931, waarin wordt verklaard dat Adam van Hasselt van 7 december 1926 tot en met 29 december 1930 als derde, tweede en eerste machinist op het s.s. ‘Unio’, ‘Augustina’, ‘Scopas’, ‘Hercules’, Pearlshell’ en ‘Hermes’ werkzaam is geweest.
36. Geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan van kapiteins, stuurlieden, machinisten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht of het houden van uitkijk aan dek of de wacht in de machinekamer kan worden opgedragen, afgegeven aan Adam van Hasselt op 9 oktober 1934.
37. Geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins, stuurlieden, machinisten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht of het houden van uitkijk aan dek of de wacht in de machinekamer kan worden opgedragen, afgegeven aan Adam van Hasselt op 9 oktober 1934.
38. Handgeschreven overzicht in het Engels met een curriculum vitae van Adam van Hasselt, circa 1935.
39. Diploma C als scheepswerktuigkundige, uitgereikt aan Adam van Hasselt op 12 juni 1937.
40. Bewijs van gezondheid dat Adam van Hasselt niet lichamelijk ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden als machinist, afgegeven op 5 november 1937.
41. Bewijs van gezondheid dat Adam van Hasselt niet lichamelijk ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden als machinist, afgegeven op 18 januari 1938.
42. Monsterboekje van Adam van Hasselt, no. R 6597, afgegeven op 28 maart 1938.
43. Brief van Lloyd’s Register of Shipping van 27 april 1939 over de aanstelling van Adam van Hasselt als Ship and Engineer Surveyor (zie ook volgende twee nummers).
44. Warrant of Appointment as Ship and Engineer Surveyor voor Adam van Hasselt, gedateerd 5 april 1938 (zie ook vorige en volgende nummer).
45. Rules for Regulating Pensions to the Society’s Servants and their Widows and Orphans and Regulations as to the Appointment and Salaries of Surveyors, uitgave Lloyd’s Register of Shipping, April, 1939.
46. Brief van Lloyd’s Register of Shipping van 8 mei 1939 aan Adam van Hasselt inzake zijn geboortecertificaat (zie volgende nummer).
47. Een uittreksel van de burgerlijke stand van de Gemeente Rotterdam op naam van Adam van Hasselt, gedateerd 25 oktober 1926 (zie vorige nummer).
48. Distributie stamkaart van Adam van Hasselt, afgegeven op 1 november 1939.
49. Nieuwe Rotterdamsche Courant van donderdag 16 mei 1940 (avondblad A, pagina 1-2).
50. Persoonsbewijs van Adam van Hasselt, afgegeven op 1 juli 1941.
51. Certificate of Registration, Aliens Order 1953, no. 068654 op naam van Adam van Hasselt, afgegeven op 29 december 1955.
52. Paspoort van Adam van Hasselt, scheepsexpert, no. K212263, afgegeven op 7 april 1960.
53. Brief van Lloyd’s Register of Shipping van 14 februari 1966 aan Adam van Hasselt inzake salariëring van Basic Grade Surveyors en Senior Surveyors.
54. Rijbewijs van Adam van Hasselt, no. 84229, afgegeven op 1 juni 1967.
55. Visitekaartje van Adam van Hasselt, surveyor bij Lloyd’s Register of Shipping, Non Marine Department, Rotterdam.
56. Visitekaartje van Adam van Hasselt, senior surveyor bij Lloyd’s Register of Shipping, Non Marine Department, Rotterdam.
57. Visitekaartje van Adam van Hasselt, Chief Inspector bij N.V. Neratoom, Den Haag. 
startdatum1914 
einddatum1967 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.