Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Persoonlijke documenten van Dirk van ‘t Veer, geboren 9 december 1913 te Hellevoetsluis, overleden 31 oktober 1989, o.a....

titelPersoonlijke documenten van Dirk van ‘t Veer, geboren 9 december 1913 te Hellevoetsluis, overleden 31 oktober 1989, o.a. havenloods te Rotterdam. 
inventarisnummerH3157 
collectiehandschriften    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
trefwoordennotitieboekje,  kwitantie,  cijferlijst,  getuigschrift,  verklaring,  ontslagbewijs,  diploma,  brief,  gezondheidsverklaring,  condoléancebrief 
omschrijving1-14. Reizenboekjes over de periode 1946-1964 (14 stuks) met overzichten van de geloodste schepen.
15-22. Zeven ongedateerde kwitanties van D. van ’t Veer met opgave van de loodsvergoeding. Plaatsnamen, scheepsnamen en (soms) reiskosten worden vermeld (+ R.E.T. overstapkaartje 7 juli 1943 (?)).
23. Cijferlijst van Dirk van ’t Veer van het eindexamen van de Zeevaartschool te Den Helder d.d. 11 juli 1934.
24. Getuigschrift van Dirk van ’t Veer van het eindexamen van de Zeevaartschool te Den Helder d.d. 18 juli 1934.
25. Geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins en stuurlieden voor Dirk van ’t Veer d.d. 25 september 1934.
26. Verklaring van de Stoomvaart-Maatschappij “Oostzee” te Amsterdam d.d. 5 december 1935 dat D. van ’t Veer als stuurmansleerling dienst deed op het s.s. ‘Winsum’ in de periode 9 oktober 1934 tot en met 31 januari 1935.
27-32. Zes bewijzen van ontslag van D. van ’t Veer als stuurmansleerling, dekjongen en matroos onder de gage van schepen van de Stoomvaart-Maatschappij “Oostzee”, Stoomboot-Maatschappij “Hilligersberg” en Naamlooze Vennootschap “Houtvaart” over de periode 10 oktober 1934 tot en met 25 april 1937.
33. Geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan van kapiteins, stuurlieden, machinisten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden voor Dirk van ’t Veer d.d. 1 mei 1936.
34. Diploma derde stuurman voor de groote stoomvaart van Dirk van ’t Veer, afgelegd op 10 juli 1936.
35-37. Drie verklaringen van de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’ d.d. 15 juni 1935, 23 december 1935 en 4 september 1936 dat D. van ’t Veer in de periode 2 maart tot en met 23 december 1935 als stuurmansleerling aan boord van drie SMN-schepen heeft gewerkt ten einde vaartijd te behalen voor het examen derde stuurman.
38-39. Diploma derde stuurman voor de groote handelsvaart van Dirk van ’t Veer, afgelegd op 13 september 1937 + brief van de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart d.d. 8 september 1937 aan D. van ’t Veer inzake het afhalen van het diploma.
40. Bewijs van gezondheid voor D. van ’t Veer d.d. 21 oktober 1937 waarin wordt gesteld dat hij niet lichamelijk ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden als stuurman aan boord van zeeschepen.
41. Verklaring van de Halcyon Lijn NV d.d. 21 oktober 1937 waarin verklaard wordt dat D. van ’t Veer geschikt is als 4e stuurman aan boord van schepen van de Halcyon Lijn.
42. Monsterboekje van Dirk van ’t Veer, No. R 1200, afgegeven op 6 december 1937.
43. Getuigschrift van de Halcyon Lijn d.d. 5 maart 1938 waarin wordt verklaard dat D van ’t Veer in de periode 14 mei 1937 tot en met 4 maart 1938 als derde en vierde stuurman werkzaam was op schepen van de Halcyon Lijn.
44-47. Vier arbeidsovereenkomsten tussen de Directeur van het Loodswezen in het 4e en 5e district met Dirk van ’t Veer d.d. 1 juni 1938 (afschrift), 1 juni 1939 (+ afschrift), 1 juni 1940 (+ afschrift), 1 augustus 1940 (+ afschrift).
48. Verklaring van de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat d.d. 24 december 1940 met de benoeming van Dirk van ’t Veer per 1 januari 1941 tot loodskweekeling der 2e klasse in het 4e/5e district.
49. Verklaring van de Inspecteur-Generaal van het Loodswezen, enz., Departement van Waterstaat d.d. 30 mei 1942 met de benoeming van Dirk van ’t Veer per 1 juni 1942 tot loodskweekeling der 1e klasse in het 4e/5e district en detachering als matroos aan boord van het stoombetonnings- en verlichtingsvaartuig in het 4e/5e district.
50-51. Twee verklaring van het Departement van Waterstaat, Loodswezen te ‘s-Gravenhage d.d. 9 mei 1941 en 20 april 1942 inzake pensioengrondslag van D. van ’t Veer.
52-53. Twee verklaringen van de Ontvanger der Loodsgelden te Maassluis d.d. januari [1940] en 4 januari 1941 met betrekking tot inhoudingen op het loon van Dirk van ’t Veer.
54. Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van Hellevoetsluis d.d. 17 februari 1943 dat Dirk van ’t Veer op 9 december 1913 is geboren als zoon van Gerrit Dingenis van ’t Veer en Alida Hopman.
55. Brief van de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 21 april 1943 aan D. van ’t Veer waarin hem wordt gevraagd met ingang van welke datum hij de betrekking bij N.V. Scheepswerf Waalhaven ter hand heeft genomen.
56. Brief van de Pensioenraad te ’s-Gravenhage d.d. 7 juli 1943 met betrekking tot een pensioenuitkering en de hoogte daarvan aan Dirk van ’t Veer vanwege zijn ontslag per 16 februari 1943.
57. Brief van het Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 1 december 1944 betreffende wachtgeldregeling voor gewezen ambtenaren voor Dirk van ’t Veer, loodskwekeling 1e klasse met bedrag en duur van het wachtgeld.spreking met de Directeur-Generaal van het Loodswezen inzake arbeidsvoorwaarden.
58. Brief van het Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 29 maart 1946 betreffende wachtgeldregeling voor gewezen ambtenaren voor Dirk van ’t Veer, loodskwekeling 1e klasse met bedrag en duur van het wachtgeld.
59. Verklaring omtrent de verlaging van het verhaal voor het eigen pensioen voor ambtenaren over 1948 met de berekening voor Dirk van ’t Veer.
60. Brief van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen aan D. van ’t Veer d.d. 19 april 1948 naar aanleiding van diens sollicitatie naar de betrekking van loods in Curaçao. Gemeld wordt dat er geen vrijheid kan worden gevonden om in de vacatures bij het Loodswezen in Curaçao te voorzien door uitzending van loodsen uit het Nederlandse loodsenkorps (+ envelop).
61. Bericht van de Algemene Bond van Ambtenaren te Rotterdam d.d. 24 oktober 1956 met betrekking tot een verslag van de bespreking met de Directeur-Generaal van het Loodswezen inzake arbeidsvoorwaarden.
62. Brief van Dirk van ’t Veer aan de Pensioenraad te ’s-Gravenhage d.d. 23 oktober 1964 met verzoek tot pensioen vanwege afkeuring met eervol ontslag (+ afschrift).
63. Brief van Dirk van ’t Veer aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te ’s-Gravenhage d.d. 26 oktober 1970 inzake werkbetrekkingen in de periode 10 mei 1965 tot en met 28 juli 1970, o.m. als nautisch adviseur bij ‘Combinatie Tunnelsleuf’ (aanleg Beneluxtunnel) en Koninklijke Maatschappij Adriaan Volker.
64. Brief van Dirk van ’t Veer aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te ‘s-Gravenhage d.d. 4 januari 1971 inzake werkbetrekkingen in de periode 10 mei 1965 tot en met 28 juli 1970, o.m. als nautisch adviseur bij ‘Combinatie Tunnelsleuf (aanleg Beneluxtunnel) en Koninklijke Maatschappij Adriaan Volker (+ ingekort afschrift).
65. Condoleancebrief van de Reg. Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond aan mevrouw J.M. van ’t Veer-Wijker d.d. 9 november 1989 vanwege het overlijden van Dirk van ’t Veer [op 31 oktober 1989]. 
startdatum1934 
einddatum1989 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.