Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


'K HEB U LIEF, ROTTERDAM!

titel'K HEB U LIEF, ROTTERDAM! 
inventarisnummerP3223 
collectiePicturalia    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerPlas, Adrianus Marie van der;  Kate, B. ten 
trefwoordendrukwerk,  liedtekst 
omschrijvingLoflied op Rotterdam. In het midden, in een rechthoek van 27 x 21 cm staat de titel "'K HEB U LIEF, ROTTERDAM!" boven een loflied op Rotterdam van drie verzen, ieder acht regels . Hieromheen bevinden zich afbeeldingen betrekking hebbend op Rotterdam door de eeuwen heen. Linksboven bevindt zich visserij en landbouw (middeleeuws), rechtsboven scheepvaart, zeil en zeil-stoomvaart, rechtsopzij: o.a. Laurenstoren, elevator, kraan. Rechtsonder bevindt zich Mercurius en de stroomgod de Maas, middenonder moderne schepen en linksonder allegorische figuren voorstellend het culturele leven. Middenopzij links een wapen van de stad Rotterdam met de spreuk "sterker door strijd". 'k Heb U lief, Rotterdam, met uw drukke gewoel, Waar het leven zoo krachtig in bruist, Koningin van de Maas, uit wier golven een lied, Vol van glorie en hoop u omruischt! In den wedstrijd van handel en scheepvaart houdt gij Fier de vlag onzer vaad'ren omhoog; En uw heden is niet van 't verleden ontaard, Dat met roem Hollands naam overtoog. Met verrukking aanschouw ik de groeiende vloot, Die steeds talrijker havens vervult, Voortgestuwd langs het spoor voor de waat'ren gebaand, Door uw moed, uw beleid, uw geduld. Tweede stad, eerste haven van 't dierbare land, Dat ik dankbaar mijn vaderland noem; Gij vergaart als weleer, uit de baren der zee, U de schatten van rijkdom en roem. Al heeft plots weer het krijgsvuur gevlamd langs uw stroom, Gij stond dapper en hebt niet versaagd, En als immer weerstondt gij dien moeilijken tijd, Door een roemrijk verleden geschraagd. Want door eendracht en vroomheid en moed houdt gij stand, Fiere spruit van oud-Hollandsche stam; Daarom blijft ge ons lief en wij zingen uw roem, Want daar is toch maar één Rotterdam ! P3223a. Daarbij op papier gedrukt een verklarende tekst waaruit blijkt dat de 'Rijmprent van het Rotterdams stedelied' werd aangeboden door het Rotterdamsch Nieuwsblad ter gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan in april 1953. De tekst van het lied is gedicht door de Rotterdamse predikant B. ten Kate. De op 31 januari 1899 te Rotterdam geboren schilder en graficus A.M. van der Plas maakte de oorspronkelijke litho van de decoratieve omlijsting van het loflied een onlijsting, "die het beweeglijke beeld wil geven van de groei en de inhoud van onze stad." Maker van het loflied was de predikant dichter B. ten Kate. 
afmetingenhoogte 48 cm 
breedte 42 cm 
 
startdatum1953 
einddatum1953 

Commentaar van bezoekers

W. Apon | 2019-05-11 | 19:38:28 Goedemorgen heer/mevrouw, Ik zoek al een tijdje naar de volledige afbeelding, van deze litho. Zoals u ziet in de bijlage, heb ik maar een gedeelte. Alvast bedankt voor antwoord. met vriendelijke groet, Wim Apon
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.