Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = zouten aantal treffers: 15
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Fisch. Mitteilungen für die Fischindustrie. Band IV
maker:  Baader, Rudolf
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Uit Vlaarding's bloeitijdperk ; de haringvisscherij in 1870-1899
maker:  Breems, M. den
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
Bibliotheca ichtyologica et piscatoria. Catalogus van boeken en geschriften over de natuurlijke geschiedenis van de visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt, de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, enz.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
 
De toekomst van de Nederlandse zeevisserij ; rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting
maker:  Uyl, J.M.den
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
 
De invloed van den (1e wereld)-oorlog op den Nederlandsche Zee-en kustvisscherij
maker:  Eygenraam, C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
 
De Middeleeuwsche keuren der stad Brielle
maker:  Jager, H. de
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
 
Geschiedenis van Scheveningen
maker:  Vermaas, J.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
 
Verslag der Commissie van Advies voor de Scheveningse havens c.a. uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage op 14 Mei 1949
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
 
Schepen van de Nederlanden ; van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
 
Rapport sur la pêche en Hollande
maker:  Sauvage, M.H.E.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
 
Aantekening: de haringvisserij in de Middeleeuwen
maker:  Doorman, G.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
 
Aantekening: Nogmaals: de Middeleeuwse haringvisserij
maker:  Doorman, G.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
 
avontuur van Meeus de Crooc, stuurman van Lombardsijde (1403)
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
 
Nogmaals: de Middeleeuwse haringvisserij II
maker:  Doorman, G.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
 
Rapport aan de Algemeene Vergadering der Katwijksche Maatschappij tot uitoefening der kust- en steurharing-visscherij, 31 mei 1850
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen