Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = zeemansvademecums aantal treffers: 10
titeltypemuseumafbeelding
1
 
godvreezende zeeman; of de nieuwe christelijke zeevaart; bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zee en twintig uitgelezene schriftuurlijke plaatsen; kortelijk uitgebreid ...; waarbij gevoedzijn andere gebeden en stichtelijk gezangen tezamen gesteld tot algemene stichting ...; met eene voo...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Godvreezende zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen; kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde godsvrucht aangedrongen, met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd. Waarbij gevoegd zi...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen : Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw
maker:  Wit, Annette de
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
 
godvreezende zeeman ; of de christelijke zeevaart; bestuurd door eene schriftmatige vehandeling van zesentwintig uitgelezene schriftuurplaatsen; kortelijk uitgebreid ...; waarbij gevoegd zijn verscheidene andere gebeden en stichtelijke gezangen tezamen gesteld tot algemene stichting ...; met eene vo...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
 
De Godvreezende zeeman
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
 
De Godvreezende zeeman, of nieuwe Christelijke zeevaart, schriftmatig behandeld in XXV bijbelteksten, met gebeden, dankzeggingen en gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden en minvermogende huisgezinnen der christenen; tweede nieuwe verbeterde uitgave. Vermeerderd met eene handleiding...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
 
Buysmans rust-poosen op de Neering. Zijnde eenige Predicatien, gedaan op BUYSSE Dank- en Bede-dagen voor de Gemeente van Enchuysen, als mede eenige korte Predicatien gedaan op het OOST-INDISE-HUYS aldaar. Ten dienste van Buysman, Zeevarende, of die belang hebben by de Zee.
maker:  Schainck, H.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
 
Godvreezende zeeman of de nieuwe Christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen; kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde godsvrucht aangedrongen, met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd. Waarbij gevoegd zi...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
 
De Godvreezende zeeman of De Nieuwe Christelijke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen; kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde godsvrucht aangedragen met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd waarbij gevoegd zi...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
 
De Godvreezende zeeman of De Nieuwe Christelijke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen; kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde godsvrucht aangedragen met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd waarbij gevoegd zi...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen