Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = waterschappen aantal treffers: 47
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Unificatie waterschapsreglementering. Rapport van de Commissie Unificatie Waterschapsreglementering.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Register van stukken behoorende tot het archief van het Waterschap der vijf deelen zeedijken binnendijks van 1592 tot 1879. (...)
maker:  Cannegieter, D.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Politie-verordening voor het Waterschap 'Oppenhuizen c.a.' in de gemeenten Doniawerstal, Sneek, Wymbritseradeel.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Waterschap Westergo's IJsselmeerdijken
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Het meer Flevum en het eiland Flevo. Of: blikken in de oudere geschiedenis van Friesland met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen Waterstaat.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Handleiding bij de invordering van waterschapslasten.
maker:  Verstegen, F.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Rapport comptabiliteitsvoorschriften waterschappen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Verhandeling over de zeedyken in het algemeen, en die der vyf deelen in het byzonder.
maker:  Ypey, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Rapport van de Commissie Waterschapsbestuur. Het bestuur van het Waterschap.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
De waterschapslasten in de Provincie Friesland.
maker:  Mansholt, D.R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels cum annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijkofficieren.
maker:  Priester, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Algemeen reglement voor de boezemwaterschappen in Friesland.
maker:  Struiksma, N.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Leidraad bij het vaststellen en herzien van keuren of politieverordeningen van waterschappen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Politie-verordening voor het waterschap 'Het Potschar' in de gemeente Wymbritseradeel.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis.
maker:  Woude, Ir. D.F.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Reglement der Vereeniging 'Waterschapsbelang' in het Waterschap 'De Sneeker Oudvaart'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Pronk der waterschappen. Het bezit van dijkgraven en hun besturen in het Zuiderzeegebied.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland: verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het waterschap Fryslân ca. 1619-1979.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Boezemwaterschappen en polders in Midden-Friesland: verzamelinventaris van de gedeporeerde archieven van het waterschap De Middelsékrite 1729-1987
maker:  Raad, H. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum