Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = waterloopkunde aantal treffers: 14
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Geschiedenis van de waterlopen en de binnenscheepvaart in het stroomgebied van de Boven-Merwede : Gorinchem, Woudrichem, Werkendam
maker:  Hoog, J. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Toegepaste vloeistofmechanica : hydraulica voor waterbouwkundigen
maker:  Nortier, I.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Dialoog met de Noordzee : 2000 jaar Deltawerken
maker:  Ferguson, H.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Het waterloopbos : verhalen over het waterloopkundig laboratorium : hoe in de Noordoostpolder een buitengewoon natuurmonument ontstond
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Kust - Rijn - en Binnenvaart : centraal orgaan voor de kustvaart, rijnvaart, binnenvaart, scheepsbouw, havenbedrijven, sleepvaart en baggerwerken
maker:  Hoogland, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Begische kijk op Nauw van Bath : doorsnijding van Verdronken Land van Saaftinge van groot belang voor Antwerpse havens : 'Plan Verschave' van nationaal belang geacht
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Waarneming van golfpatronen met 8 mm radar : waterloopkundige onderzoekingen met behulp van radarapparatuur : afsluiten van zeegaten verandert loop van verschillende binnenwateren
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Het Waterloopkundig laboratorium
maker:  S.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
13383 
Waterbouwkunde
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
31835 
Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
32072 
Verslag der commissie, enquête omtrent den toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
34392 
Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der strooms-snelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808 door directeuren belast, destijds, met de executie der werken tot dezelve uitwatering F.W. Con...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
42393 
Hetgeen nog aan den Rotterdamschen waterweg te verbeteren overblijft.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
43164 
Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam