Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = vissersvloten aantal treffers: 24
titeltypemuseumafbeelding
1
 
GBV gevat in getallen: basisgegevens over het gemeenschappelijk visserijbeleid
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Uit Vlaarding's bloeitijdperk ; de haringvisscherij in 1870-1899
maker:  Breems, M. den
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
De standplaatsfactoren der groote haringvisscherij
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
 
Gort met stroop
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
 
De toekomst van de Nederlandse zeevisserij ; rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting
maker:  Uyl, J.M.den
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
 
De invloed van den (1e wereld)-oorlog op den Nederlandsche Zee-en kustvisscherij
maker:  Eygenraam, C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
 
Vlootvernieuwing en haar financiering in de zeevisserij
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
 
Visschershaven voor Katwijk?
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
 
Verslag der Commissie van Advies voor de Scheveningse havens c.a. uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage op 14 Mei 1949
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
 
De Vlaardingers en hun haringvisserij
maker:  Ligthart, A.G.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
 
Postwar Reconstruction of the Dutch Coastal Fishing Fleet ; International Fishing Boat Congres 1953
maker:  Zwolsman, W.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
 
Samenbundeling van historische belevenissen van het Visserijbedrijf gedurende de eerste Wereldoorlog, 1914-1918
maker:  Poortman, Johan
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
 
Register van de Nederlandsche visschers-vloot aan het einde van het jaar 1886.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
 
Varen, vissen en feesten : 50 jaar Vlootschouw Den Oever en schepenregister gemeente Wieringen 1960-2009
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
 
De Nederlandsche visscherij sinds de bevrijding ; radiocauserie ... 10 februari l947
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
16
 
Nadere adstructie mijner beknopte opmerkingen omtrent de zoutharing-visscherij, enz. ; ditmaal bepaaldelijk opzigtens de redevoering door den heer R.Westerhof, uitgesproken in de 2e kamer der Staten Generaal op 21 December 1850
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
17
 
Lijst van Nederlandse zeevisserijvaartuigen welke gedurende de tweede wereldoorlog verloren zijn gegaan
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
18
 
Effort allocation of the Dutch beam trawl fleet
maker:  Roos, Jan-Jaap
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
19
 
ontwikkeling van de Nederlandse haringvisserij : een beeld van de aan- en uitvoer; grootte, indeling en herkomst van de vloot en de onderlinge verhouding van de vissersplaatsen; dit alles onder invloed van veranderingen op vistechnisch gebied, poliiek, biologisch, economisch en geografisch gebied
maker:  Smit, M.H.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
20
 
Whale Ships and Whaling
maker:  Cook Church, A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen