Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = theoretische zeevaartkunde aantal treffers: 11
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Five hundred years of nautical science 1400-1900 : proceedings of the Third International Reunion for the History of Nautical Science and Hydrography held at the National Maritime Museum, Greenwich 24-28 September 1979
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
5 Jahre Bundesmarine : Sonderausgabe der Marine-Rundschau
maker:  Wagner, Gerhard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Analytic geometry
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
14085 
Theoretische zeevaartkunde : handleiding voor het onderwijs op visscherijscholen en bij de opleiding voor de kleine handelsvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
15621 
Mededeeling aangaande eene hoogst belangrijke praktische aanwending van natuurkrachten op een instrument, dat, onafhankelijk van het magnetisme der aarde en van het scheepsijzer, den waren koers van het schip aanwijst
maker:  Janse, L.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
16394 
Oprechte en Waerachte Ruytkaert Van de Groote Zeevaert. Met der selver genoeghsame onderwjis en gebruyck tot de geheele Navigation ofte Groote Zeevaert, 't welck is een recht bewijs en verlichtinghe der Pleynschael; als Schieten der Son en Sterren, Ty-reeckeninge, breedte en langhte, voor mijne Scho...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
16395 
Slot en Sleutel van de Navigation, ofte Groote Zeevaert. Ontsluytende door verscheyden Gront-regelen, al 't gene een Stuerman, en alle die ter Zee varen, behooren te weten, en hoe de Konst hoe langhs hoe meer mach verbetert worden. ende Tot dien eynde zijn hier by gestelt de Tafelen van de Hoeckmate...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
27597 
A guide to naval strategy
maker:  Brodie, Bernard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
27653 
Die Seekriegsführung Groß-Britanniens
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
27661 
Der Seekrieg gestern und heute
maker:  Creswell, John
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
6006 
De La Manoeuvre des Vaisseaux, ou Traité de Méchanique et de Dynamique; Dans lequel on réduit a des solutions très-simples le Problêmes de Marine le plus difficiles, qui ont pour objet le mouvement du Navire
maker:  Bouguer, Pierre
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam