Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglement aantal treffers: 315
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Het vaarreglement
maker:  Hin, Floris
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Norwegian laws etc.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Richtlijnen voor beveiliging en kontrole van de machineinstallatie bij 1-mans wachtbezetting aan boord van schepen voorzien van een al dan niet direkt-omkeerbare hoofdmotor met een vermogen van meer dan 4.000 APK, al dan niet voorzien van een verstelbare schroef
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Het Binnenaanvaringsreglement 1 october 1926 : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 28en augustus 1926 (Staatsblad No. 317), gewijzigd bij K.B. van 24 juli 1935 (Staatsblad No. 426) met toelichtingen artikelsgewijze en bijlagen: Kaart van Nederland en door teekens voorgestelde geluidseinen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
U.I.M.-reglementen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Reglement voor scheepsofficieren / Reglement voor scheepsgezellen. Reglement voor scheepsgezellen van de civiele dienst (dienstdoende aan boord van schepen metende 500 B.R.T. of meer). Reglementen A en B voor scheepsofficieren en scheepsgezellen (dienstdoende aan boord van schepen metende minder dan...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Reglement voor de radiotelegrafisten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
CKV : een weerspiegeling van ons beginsel
maker:  Kramer, C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
Conventions and recommendations : adopted by the international labour conference, 1919-1966
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Port of Boston U.S.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
Het vaarreglement
maker:  Hin, Floris
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
Zeeaanvaringsreglement
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
Marpol 73/78
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
Het Binnenaanvaringsreglement 1 october 1926 : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 28en augustus 1926 (Staatsblad No. 317), gewijzigd bij K.B. van 24 juli 1935 (Staatsblad No. 426) met toelichtingen artikelsgewijze en bijlagen : kaart van Nederland en door teekens voorgestelde geluidseinen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
Het vaarreglement : reglement ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het rijk, die voor de scheepvaart openstaan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
 
Vaarwegenreglement Zuid-Holland en verordening scheepvaartbelangen Zuid-Holland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
 
List of the principal acts of parliament
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
 
Reglement voor het sluiten van overeenkomsten voor ongeregeld vervoer : vastgesteld bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 Februari 1954, No. A-2/052264, Directoraat-Generaal van het Verkeer (Ned. Staatscourant van 10 Februari 1954, no. 28) en gewijzigd bij beschikkingen va...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
 
Crew accomodation in merchant ships
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
 
Reglement en programma's voor de examens ter verkrijging van de diploma's als schipper voor de binnenvaart en de verklaring, betreffende de nautische bekwaamheid voor de vaart op de Rijn boven Lobith
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam