Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = portretpenningen aantal treffers: 27
titeltypemuseumafbeelding
1
04470 
Penning Belgarum Rex.
maker:  Braemt, J.P.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
05889 
Bronzen gedenkpenning met portret van Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum 6 sept. 1898-1923'
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
06228 
Bronzen penning ter herdenking van beeldhouwer John Rädecker, ontwerp van Han Rädecker, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten,1956
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
06230 
Bronzen penning ter herdenking van William Shakespeare, ontwerp van Piet Esser i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten, 1964
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
06231 
Bronzen penning ter ere van jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, ontwerp Prof. L.O. Wenckebach i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninlijke Begeer, Voorschoten, 1954
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
06232 
Bronzen penning ter ere van Frank Lloyd Wright, ontwerp van Eric Claus, 1e prijspenning van de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten,1963
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
06235 
Bronzen penning ter herdenking van Multatuli - Max Havelaar, ontwerp van Auke Hettema, i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten, 1960
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
06237 
Bronzen penning ter herdenking van Jan Pieterszoon Sweelinck, ontwerp van Loeki Metz i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten, 1961
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
06238 
Bronzen penning ter herdenking van Witte Corneliszoon de With, ontwerp van Cor van Kralingen i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst in samenwerking met de Rotterdamse Kunststichting, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten,1959
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
06240 
Bronzen penning ter herdenking van G.H. Breitner, ontwerp van Wilfried Put i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten,1962
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
06241 
Bronzen penning ter herdenking van Hendrik de Keyser, ontwerp van Frank Letterie i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninklijke Begeer, Voorschoten, 1965
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
06242 
Bronzen penning ter herdenking van het overlijden van Jan Sluijters, ontwerp van Theresia van der Pant i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst, uitgevoerd door Koninlijke Begeer, Voorschoten,1957
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
06322 
Bronzen gedenkpenning met portret (naar rechts) van Tinus de Meester t.g.v. zijn vijftigjarige werkzaamheid als fabrikant, 1878-1928
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
06326 
Bronzen ovalen penning met portret (naar links) van Anthony Knottenbelt, hem aangeboden bij het neerleggen van zijn notariaat op 31 augustus 1912, vervaardigd door Jac. J. van Goor, 1912
maker:  Goor, Jac. J.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
06328 
Bronzen erepenning, met de kop van Mercurius, gemonteerd op een rechthoekige plaat, voor het 25-jarig lidmaatschap van Mercurius van J. Groeneveld, jaartal onbekend.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
16
06332 
Bronzen medailles met rood-geel-blauwe strik, met voorstelling van Koningin Wilhelmina, uitgegeven door het Vlaardingse feestcomité ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum, 1923
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
17
06334 
Verzilverde bronzen strooipenning ter ere van de inhuldiging van Leopold II, 1791
maker:  Berkel, Th. van
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
18
06347 
Twee vertind koperen draagpenningen, uitgereikt aan de schoolkinderen, ter herinnering aan de ingebruikstelling van het Oranjecarillon te Vlaardingen door koningin Juliana op 7 augustus 1950
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
19
06356 
Koperen speelpenning met de beeltenis van 'Louis-Napoleon Bonaparte' en 'Victoria Regina' , 19e eeuw
maker:  Lauer
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
20
06947 
Koperen prijspenning met beeldenaar van Petrus Augustus de Génestet en op de keerzijde de vermelding in het randschrift van de gelijknamige rederijkerskamer te Utrecht (geen datering), 1888
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen