Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = koloniaal bestuur aantal treffers: 75
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Begin van twee banken, 1863 : uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
History of the Netherlands East Indies
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Controleur B.B. : herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Dienaar van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Bengalen en Coromandel : werk en levensloop van Jacob Eilbracht (1738-1804)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie
maker:  Pabbruwe, H.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
De stille macht : het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
De Kaap de Goede Hoop : een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730
maker:  Biewenga, Ad
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
An insane administration and insanitary town: the Dutch East India Company and Batavia (1619-1799)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Eighteenth-century Calcutta
maker:  Marshall, P.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
"Hollantsche kuyperijen" op de Venezolaanse kust, 1700-1750
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater : staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750)
maker:  Talens, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
Aanteekeningen gehouden op eene reize naar de Nederlandsche bezittingen in Oost Indiën en de Engelsche bezittingen in Bengalen met Zijner Majesteits fregat Bellona in de jaren 1836, 1837 en 1838
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
De oude Indische wereld 1500-1920
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
IJzeren Jan : Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
 
Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel (19de eeuw)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
 
Koopman en diplomaat : gouverneurs en directeuren van Ceylon, 1640-1796
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
 
Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820
maker:  Briët, Kees
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
 
The age of empires
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
 
"The bounds of bondage" : forced migration from Batavia to the Cape of Good Hope during the Dutch East India company era, c. 1652-1795
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam