Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = duin aantal treffers: 18
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De uitwateringssluizen van Katwijk : 1404-1984
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Op 't duin : 100 duingedichten en 100 duingezichten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Zover het oog reikt = As far as the eye can see = Soweit das Auge reicht = A perte de vue
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Mittelalterliche Seedeiche im Hollaendischen Kuestengebiet
maker:  Hallewas, D.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
1891 
De vorming van de Nederlandsche duinkust
maker:  Tesch, P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
1998.1379 
De Noordzeekust van Den Helder tot Cadzand = The North Sea Coast = Die Küste der Nordsee = La côte de la mer du Nord
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
2000.0562 
[ Stormen en strandingen : nood op de kust van Egmond, Bergen en Schoorl]
maker:  Jelgersma, S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
200007755 
Antwoord op de vraage: welke boomen, hoosters en platen zyn 'er, behalven den helm (arundo arenaria) en den sleedoorn (prunus sylyestris), dewelke op de zandduinen ter weeringe der zandverstuivinge kunnen geplant worden? Kan men ook enige andere planten aan onze zee-stranden met voordeel gebruiken? ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
200007756 
Memorie, ter opheldering op dezelfde vraage, ingeleeverd voor het einde van het jaar 1776.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
200007757 
Antwoorden op de vraage: welke boomen, hoosters en platen zyn 'er, behalven den helm (arundo arenaria) en den sleedoorn (prunus sylyestris), dewelke op de zandduinen ter weeringe der zandverstuivinge kunnen geplant worden? Kan men ook enige andere planten aan onze zee-stranden met voordeel gebruiken...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
200007758 
Antwoord op de vraage ter weeringe der zandverstuiving
maker:  Dentan, M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
200007759 
Antwoord op de vraage: welke boomen, hoosters en platen zyn 'er, behalven den helm (arundo arenaria) en den sleedoorn (prunus sylyestris), dewelke op de zandduinen ter weeringe der zandverstuivinge kunnen geplant worden? Kan men ook enige andere planten aan onze zee-stranden met voordeel gebruiken? ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
31951 
Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisscherij langs de Noordzeekust nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud der duinen als zeewering
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
34217 
Zee- en rivierwerken
maker:  Colijn, P.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
43321 
Excursion .... Congrès International de Géographie, Amsterdam 1938
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
43488 
Verzameling van stukken betrekkelijk den Hondsbossche en Duinen tot Petten, de Sluizen daartoe behoorende en de Dijken daarmede in verband staande : 1388-1598
maker:  Kluppel, J.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
A0083 
De afneming der duinen en van het strand, langs de kusten der Noordzee
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum
18
A0651 
Weg- en waterbouwkunde; deel 3
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum