Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = begroting aantal treffers: 216
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De musea in het beeld van de stad : Museum Boymans-Van Beuningen, Historisch Museum, Museum voor Land- en Volkenkunde, Maritiem Museum 'Prins Hendrik'
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Beleidsnota 1974 : haven en economische ontwikkeling
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Bedrijfsontwikkeling scheepsbouw fase 1
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Begrotingssystematiek
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
De Delft : eindrapportage maart 1999
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
10832 
Rapport omtrent den waarnemingsdienst der vaarwaters naar Soerabaia
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
15655 
Rapport van de Commissie aan welke werd opgedragen eene regeling te ontwerpen voor het onderwijs aan schippers- en kramerskinderen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
17735 
Wettelijke regeling van het lager onderwijs voor schipperskinderen : met critische opmerkingen voor het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging van kapiteins en stuurlieden bij de Rijn- en binnenvaart
maker:  Meijerink, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
1993.1751 
Restauratieplan Werf 'T Kromhout rapportage en begroting : gedeeltelijke overdruk van het Restauratieplan Scheepswerf 't Kromhout opgesteld door Architectenbureau Van Stigt BV.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1993.1753 
Geldelijke verantwoording 1975 - 1984
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
1993.2087 
Gegevens voor begroting no. A2669 : motorkoelschepen voor Meridor. Haifa. 575.000 à 600.000 cuft. ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
1994.0326 
De Marine-begrooting voor 1888
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
1994.0347 
Nog iets over de Nederlandsche Marine
maker:  F.C.O.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
1994.5247 
Rapport van de Commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906, no. 39, tot het doen van voorstellen tot herziening van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1896 (staatsblad no. 141), in dier voege dat eene doelmatige samenstelling en indeeling der Zeemacht in Nederlandsch-Indië ook in d...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
2001.0737 
Voorlopige begrotingen van schepen waarvoor Verolme United Shipyards opdracht hoopte te krijgen gedurende de periode 1969 t/m 1978
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
2004.5460 
Stukken gebruikt bij de opstelling van begroting
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
2004.5550 
Bestek over de bouw van de coaster ms. 'Annie F'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
2004.5565 
Stukken over de bouw van het motorjacht 'Dauphin Blue'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
2004.5566 
Stukken over het motorjacht 'Blue Albacor'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum