Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Turf aantal treffers: 57
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Drie eeuwen Friesland : economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800
maker:  Faber, J.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
'Meeten, boren en besien' : turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Florerend vanuit de delta : de handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland in de tweede helft van de dertiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
De Gouden Eeuw uit turf geboren
maker:  Zeeuw, J.W. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Turf.
maker:  Bazuin, J.E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Ferhaal oer myn libben.
maker:  Heida, Aant
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Ostfrieslands Schiffahrt und Seefischerei.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
....und fuhren weit übers Meer. Zur Geschichte des ostfriesischen Segelschiffahrt. Band III. Die Fehne.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Veenkoloniale Zeevaart.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Het laagveengebied van Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Skiednis fan de Lege Feanterij yn Opsterlan en Smellingerlan.
maker:  Boer, F.J. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Door den vreemd'ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Turfschipperij. Beroep zonder glorie.
maker:  Roest, Hans
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950.
maker:  Gerding, M.A.W.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
maker:  Salverda, Johan
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Geschiedenis van Smallingerland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Sile of yn de Beage mei it skip: "Hoop doet leven." Herinneringen en belevenissen van een laatste turfschipper's zoon uit Bolsward.
maker:  Idsinga, Jan
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof van den ouden tijd tot heden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Friesland's verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen.
maker:  Kooistra, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum