Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Trekschuiten aantal treffers: 30
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Veren en veerluiden tot Delfzijl 1637.
maker:  Ubbens, U.M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
De Boalserter trekdyk.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Noordfriezen. Vier eeuwen Kingma's van Birdaard.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Het geslacht Hacquebard(t) / Hacquebord. Deel II. Werk en leven van vijf Leeuwarden generaies in de 17e, 18e en 19e eeuw. Een uitgebreide genealogie.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Reglement van vragt-loonen voor de trekschippers, varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Met beurtschippers en boderijders door Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Reglement voor de trekschippers, varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward, en beide vice versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
It Trekskip.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Tjerkwerd en de trekvaart, trekweg en trekschuit later stoomboot van Workum naar Bolsward.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw vanaf 1600.
maker:  Post, drs. F.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Antoine-Ignace Melling (1763-1831) reizend kunstenaar.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Johannes Christiaan Karel Klinkenberg (1852-1924). De meester van het zonnige stadsgezicht.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Barges and Capitalism. Passenger Transportation in the Dutch Economy, 1632-1839.
maker:  Vries, Jan de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500 - ca. 1800.
maker:  Nijboer, Harm
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Huis Ter Noord - Oudwoude. 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
De Snik van Kiel-Windeweer ofwel het Kielster Veer 1798-1949.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Verdwenen schepen. De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen.
maker:  Schutten, G.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Een slaafsch en ongezond bedrijf. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880.
maker:  Dehé, John
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum