Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Stoomwet aantal treffers: 25
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Stoomwet : wet van 25 maart 1953, Stb. 179, regelende het toezicht op het gebruik van stoom- en damptoestellen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Stoomwet en stoombesluit
maker:  Kloet, T.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
De stoomwet in de praktijk
maker:  Strien, W. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
"De veiligheid op de weegschaal" : volledige teksten van de op het symposium te houden voordrachten, 8 oktober 1980 : 125 jaar Dienst voor het Stoomwezen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Stoomwet : wet van 25 maart 1953, Stb. 179, regelende het toezicht op het gebruik van stoom- en damptoestellen, met bijlagen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Stoomketeltechniek
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
"De veiligheid op de weegschaal" : eindverslag van het sympsium ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Dienst voor het Stoomwezen, gehouden op 8 oktober 1980 in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Stoomwet : wet van 25 maart 1953, Stb. 179, regelende het toezicht op het gebruik van stoom- en damptoestellen, met bijlagen (bijgew. tot 15 sept. 1960)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
Stoomwet : wet van 25 maart 1953, Stb. 179, regelende het toezicht op het gebruik van stoom- en damptoestellen, met bijlagen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Stoomwet en stoombesluit
maker:  Kloet, T.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
De stoomwet in de praktijk
maker:  Strien, W. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
16736 
Wet van den 15den april 1896, stbd. 69, zooals deze wet gewijzigd is bij die van 22 juni 1914, S. 263, S. 85, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen (Stoomtoestellen)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
17785 
Stoomwet : wet van den 15den april 1896, stbd. 69, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 22 juni 1914, S. 263, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
200007694 
Besluit van den 12den Februari 1915, tot uitvoering van de Stoomwet en ter vervanging van het Koninklijk besluit van 19 October 1896 (Staatsblad no. 163), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 October 1913 (Staatsblad no. 393). (No. 83)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
26130 
Scheepsketels
maker:  Harterink, G.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
27438 
"Stoomwet" : wet van den 15den april 1896, Stbl. 69, zooals gewijzigd bij de wet van 22 juni 1914, Stbl. 263, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen, en "Stoombesluit 1931" : besluit van den 3den juni 1931, Stbl. 230, zooals gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 4de...
maker:  Morré, J.P.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
30268 
Stoomwet : wet van den 15den april 1896, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen : wet van de 22sten juni 1914, tot wijziging van de Stoomwet (wet van 15 april 1896, Staatsblad n°. 69) : besluit van den 12den februari 1915, houdende bepaling van het tijdstip, waarop de ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
31798 
De practische stoker : handleiding voor stokers en machinisten : dienstig bij het geven van onderricht op technische scholen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
34148 
De technische voorschriften van de stoomwet voor zoover die bekend moeten zijn aan machinisten, bedrijfsleiders en gebruikers van stoomtoestellen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
37411 
Stoomwet : wet van den 15den April 1896, S. 69, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 Juli 1928, S. 219, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen : met aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., besluiten ter uitvoering en alphabetisch r...
maker:  Mastenbroek, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam