Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam aantal treffers: 109
titeltypemuseumafbeelding
1
[vrl.nr. 21837] 
Zilveren beker met portret van Luitenant-Admiraal M.H. Tromp en voorstelling van de zeeslag bij Portland, 1653 [in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam]
maker:  Vorstman, R.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1989.0269/S.7705 
The Crone Library : books on the art of navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1974 and books on the same subject acquired by the museum previously : including a biography, a short history of the art of navigation in the Netherlands and a list of the Crone collection of naut...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
1989.0269/S.7705 
The Crone Library : books on the art of navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1974 and books on the same subject acquired by the museum previously : including a biography, a short history of the art of navigation in the Netherlands and a list of the Crone collection of naut...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1990.0313 
Overzicht van voorwerpen en boeken in het bezit van het museum met betrekking op Japan
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
 
Historisch jacht : weekeinde voor klassieke jachten aan de steigers van het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam : vijftien en zestien september 1990
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1991.0523 
The Sea Nearby : A choice from the collection of the Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1991.0523 
The Sea Nearby : A choice from the collection of the Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
1991.0736 
Varen om peper en thee : korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie
maker:  Jacobs, Els M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
1991.0787 
Stageverslag Rijksmuseum 'Nederlands Scheepvaart Museum'
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
1992.0091 
's Lands zee-magazijn, te Amsterdam, beschouwd vóór, bij en na den geweldigen brand van den V.den en VI.den julij deezes jaars : vooraf gaat eene naauwkeurige beschrijving van de opkoomst, de inrichting en den tegenwoordigen staat der Nederlandsche admiraliteit.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1992.0307 
"Tot gebruyck gebragt in negen maanden" : de bouw van 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam (1655 - 1657)
maker:  Meer, Sjoerd de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
1991.0736 
Varen om peper en thee : korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie
maker:  Jacobs, Els M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
1993.0272 
[ Manuscriptencatalogus Rijksmuseum "Nederlands Scheepvaart Museum" : eerste gedeelte, 1425 - 1700]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
1993.0273 
[ Tentoonstelling 100 jaar Pleziervaart : geregistreerde objecten]
maker:  Louter, Nico
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
1993.0462 
De familie Blaeu = the Blaeu family
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
1993.1277 
De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid" : 1ste deeltje
maker:  Kuhn, Pieter J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
1993.1750 
Organisatieonderzoek 't Kromhout : doctoraal-onderzoek naar de organisastiestructuur, de verdeling van taken en de verantowoordelijkheden bij de Museum-werf 't Kromhout
maker:  Kamsma, P.J.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
1993.2550 
Verslag van een stage door Ben Vollers aan het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmusem gedurende de periode 14/4 - 18/7 1986, 14 weken, als vrij onderdeel van een doctoraalstudie Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
maker:  Vollers, Ben
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
1993.2553 
Toelichting op de bebouwingsplannen van het gebouw 's Lands Zeemagazijn t.b.v. het toekomstige Rijksscheepvaartmuseum
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
1993.2568 
Toespraak door afgevaardigde van het Bestuur der Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, ter gelegenheid van de ingebruikname van 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam, in aanwezigheid van een lid van het Koninklijke Huis
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum