Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Wet Koninklijke Nederlandsche Zeil- en roeivereeniging.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Koninklijke Paketvaart-maatschappij. Reglement voor den dienst aan boord der stoomschepen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Unificatie waterschapsreglementering. Rapport van de Commissie Unificatie Waterschapsreglementering.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Reglementen voor het zeemans-collegie: Zeemans-Hoop, en het Weldadig Zeemans-fonds. Opgerigt te Amsterdam den 1sten Mei 1822.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Praktische toepassing en verklaring van het nieuwe vaarreglement.
maker:  Bakker, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Seeschiffahrtstrassen-Ordnung.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Reglement voor het Natuurkundig Genootschap te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Wenken voor de watersport.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Vaarreglement. Met toelichting.
maker:  Dam, W.A.C. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Veilig pleziervaren. Een Hollandia watersportboek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Het zeeaanvaringsreglement.
maker:  Brans, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Reglement voor de stoombootdienst van Dragten op Leeuwarden en Sneek en tusschenliggende plaatsen, vice versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Sicherheid in der Sportschiffahrt im Seebereich.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Statuten en huishoudelijk reglement van de N.V. Sneeker Jachthaven gevestigd te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Paul Elvström explains .... the yacht racing rules.
maker:  Elvström, Paul
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
IJvereeniging Nijelamer Reglement.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Ordonnantie by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de Post-wagen varende van hier op Leeuwarden, en vice versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Reglement voor de Schutterijen in de steden van het departement Vriesland.
maker:  Annema, F.A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Reglementen en examen-programma's voor Schippers en Machinisten bij de binnenvaart.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
De goede zeiler.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum