Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Provinciaal bestuur aantal treffers: 17
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Er is meer tussen stad en staat : de provincie: partner in cultuurbeleid
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
De Wieringermeer. Een studie van het bestuur en beheer der IJsselmeerpolders.
maker:  Huygens, Willem
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Skets fan in nij Provinsjaal Museumbelied.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
De vier wandschilderingen in de Friese Statenzaal.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
't is mei sizzen net to dwaen. Provinciaal Bestuur Friesland, juni 1982.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Wederlegginge van de deductie Der Heeren, vergadert tot Sneeck, Ende haer qualificerende, Oude en wettelijcke Volmachten en de Gedeputeerte Staten.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Het Statenjacht 'Friso'.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Land en volk van Friesland.
maker:  Lambooij, Th.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Efkes neier yn 'e kunde mei ... de provinsiale organisaasje van Fryslân.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Eindrapport museumproject Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
In ramt foar it keunstbelied fan de Provinsje Fryslan. 1988-2000.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Inventaris der archieven van de staten van Friesland en de daarmede verbonden colleges 1580-1795.
maker:  Berns, Mr. J.G.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Fryslân 500, 1498-1998, vijf eeuwen provinciaal bestuur.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813 (1815).
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
De provinciale indeling van de IJsselmeerpolders. Advies van de Zuiderzeeraad aan de minister van Verkeer en Waterstaat.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Korte beschrijving van de Provincie Friesland, bevattende een overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Rapporten, resolutien en opgevolgde bestedingen, gedane rekeningen (...) Rakende de slattingen van de trek-vaarten (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum