Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Plattegronden aantal treffers: 31
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Atlas van Fouquet. 103 afbeeldingen van de wyd- vermaarde koopstad Amsterdam. Alle naar het leven getekend.
maker:  Fouquet
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Antiquiriaat Forum. Atlases - Maps - Charts - Views.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Spelen & Varen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Geschiedenis van de Kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
maker:  Koeman, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Journaal der reis van den gezant der O.I. compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-1652,
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de goudkust (1645-1647).
maker:  Ratelband, K.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Beknopte Geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Stratenatlas van Nederland - deel 11: Friesland, alle straten, lanen pleinen, steegjes en wegen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Monumenten Inventarisatie Project. Regio Zuid-west. Sneek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Almanak verzamelingen topografisch beeldmateriaal. Een overzicht van kaartenverzamelingen en topografisch-historische atlassen in Nederland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Reis-Atlas der N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland Amsterdam.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Prisma Toeristengids Groningen-Friesland-Drenthe.
maker:  Sierksma, Kl.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Historische wandeling door Sneek. Aan de hand van een kaart uit de eerste helft van de 17e eeuw.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Gids tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in de Zuidwesthoek van Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
De complete stratengids van Nederland. Bevat alle straten van Nederland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
De Robles atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
De haven van Rotterdam. Beknopte geïllustreerde beschrijving der havenwerken van Rotterdam aangeboden ter herinnering.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
De Luiwagen van Willem Janszoon Blaeu
maker:  Crone, Ernst
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832 - Wymbritseradiel-súd en Drylts / Wymbritseradiel-noard en Snits
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Hoogtepunten van de Friese cartografie. Kaarten van provincie, goën, grietenijen. Plattegronden van steden en dorpen. Verveningen, slaten, dijken.
maker:  Rijke, P.J. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum