Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Overstromingen aantal treffers: 62
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Omzwervingen langs de oude Zuiderzee.
maker:  Kuyper, Wim
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Wieuwerd (Wyoerd) en Britswerd met betrekking tot het Walta-bezit benevens blik op enkele dorpsgenoten en eigen familie-belevenissen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Nederlands Waters-nood of verhaal. Wegens de zwaare storm en Droevige Overstromingen (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels cum annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijkofficieren.
maker:  Priester, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Sturmfluten an der Nordseeküste.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Tusken Tsjûkemar en Tsjonger.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925. Honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de Provincie Friesland.
maker:  Jaarsma, W.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Sa wie Warten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Algemeen Verslag en Verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de Noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte.
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Vertoog over het beveiligen der vyf-deelen Zeedyken. By tyden van stormen en hooge watervloeden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Hulde aan Harmen Jans Groen, visscher te Vierhuis.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Gevaar. Een Sein, inzonderheid voor Friesland.
maker:  Oppedijk, W.M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Wij en het water. Deel 1: Land, zee en schepen.
maker:  Bakker, Piet
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Zwervend langs het IJsselmeer. Heden en verleden van het hart van Nederland.
maker:  Kuyper, Wim
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Het Zuiderzeedrama. Afsluitdijk 2 à 3 m. te laag, meerdijken 3 à 4 m. te laag, vluchtheuvel 4 à 5 m. te laag, milliarden te kort. Is ophouden nog mogelijk?
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
De watervloed van 13-14 januari 1916.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Schipper Dijkstra van de 'Delta' vaart weer.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum