Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Liederen aantal treffers: 134
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Rom om 't hert. Sankjes for elk en ien.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Tiidsankjes.
maker:  Zee, F.J. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
De symbolen van Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
De nieuwe overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer Kramer. Zijnde versierd met veele zoete en aangename Melodijen en Gezangen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Iets over de Psalmen; in zamenspraken, tusschen Klaas, Pieter, Jan, Hendrik en den predikant. (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Volkskunst der lage lage landen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
De sang yn Fryslan.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Iets over de Evangelische Gezangen, die met het begin van den jare 1807, in de Nederlandsche herformde kerk zijn in gevoerd. (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Terschellinger volksleven.
maker:  Kunst, Jaap
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Fjirde priissjongen yn 'De Harmony' to Ljouwert om 'e 'Goudene Noardse Balke'. (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
De muze op zee. Een bloemlezing van gedichten over de zee.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Achtkarspelen. In lêsboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van den heer H.F. Pijttersen en Mejufvrouw J.F. ten Cate gevierd te Sneek den 25 sten April 1867
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van de heeren H. Pijttersen Tz. en J.P. Veen en de dames M.L. en G.C.E. Stienstra (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
De gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19 September 1860 gevierd te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Jong-Fryske Liete samling foar sang mei piano.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Liederen voor 't Kroningsfeest van H.M. Koningin Wilhelmina.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Acht socialistische strijdliederen
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Liederenbundel voor Christelijke Geheel-Onthouders - Vergaderingen en het werk onder de maaiers en hooiers te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Schaatsen
maker:  Tan, S.C.A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum