Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Kartografie aantal treffers: 48
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Grensgebieden in de cartografie 15de t/m 17de eeuw (1)
maker:  Kramer, C.J.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
 
Maps and Map-Makers.
maker:  Tooley, R.V.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Die Meere der welt. Ihre Eroberung - ihre Geheimnisse.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Monumenta Cartographica.
maker:  Keuning, J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Sailing directions to accompany the chart of het North Sea. Compiled from Recent Surveys.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Maritieme meteorologie en oceanografie.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Friesland in vogelvlucht.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Geschiedenis van de Kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
maker:  Koeman, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
maker:  Putman, Robert
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Gerard Mercator en de kaartmakers van zijn tijd.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Magnifiek Maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum Prins Hendrik vertellen hun verhaal.
maker:  Akveld, Leo M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Spieghel der Zeevaerdt, van de navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custe van Vranckrijck Spagnien en t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerten begrepen met den gebruijcke van dien, nu met grooter naerstigheijt bij een vergadert en ghepractizeert, Door Lucas Iansz Wa...
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
The history of Lucas Janszoon Waghenaer and his 'Spieghel der Zeevaerdt'.
maker:  Koeman, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Met lood en lijn. Honderdjarig bestaan van de afdeling Hydrografie van het Ministerie van Defensie (Marine).
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
De V.O.C. in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Nieuwe spiegel der zeevaart. Nederlandse namen op zeekaarten uit de 16e en 17e eeuw.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
De groote waereld in 't kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie.
maker:  Zandvliet, Kees
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Zeeonderzoek: oceanografie en oceanologie. Rede uitgesproken bij de aanvaardign van het ambt van buitengewoon Hoogleraar in de Fysisch en Chemische Oceanografie aan de Rijksuniversiteit te Gorninge op 26 november 1963.
maker:  Postma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
De Landmeter. Inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse Landmeetkunde van de Romeinse tot de Franse tijd.
maker:  Pouls, H.C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Navires et marins de la rame a l'helice.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum